Filters

Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS)

De Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) is belast met het uitvoeren van en het houden van toezicht op de regelgeving van het College Tandheelkundige Specialismen (CTS). Deze regelgeving heeft betrekking op de opleidingen, opleiders en de opleidingsinrichtingen voor tandarts-specialisten en de eisen voor (her-)registratie.

Taken

  • het inschrijven van personen in een specialistenregister en het doorhalen van deze inschrijvingen;
  • het herregistreren van personen in een specialistenregister en het opnieuw inschrijven van herintreders in een specialistenregister, en het doorhalen van deze inschrijvingen;
  • het inschrijven van personen in een opleidingsregister en het doorhalen van deze inschrijvingen;
  • het beoordelen van individuele curricula en individuele opleidingsprogramma’s
  • het erkennen van (plaatsvervangend) opleiders en opleidingsinstellingen en het schorsen of intrekken van de erkenningen;
  • het houden van toezicht op de naleving van besluiten van het CTS door erkende opleiders en opleidingsinstellingen;

Naast deze primaire taken en het nemen van besluiten over registratie, herregistratie en erkenning op grond van deze taken, is de RTS belast met het uitvoeren van de regels van het CTS.

Samenstelling

De RTS bestaat uit 8 leden, waaronder de voorzitter en de vice-voorzitter, 5 adviserende leden en een secretaris-jurist. Van de 8 leden zijn 4 leden orthodontist (DMO) en 4 leden kaakchirurg (MKA).

Naam Hoedanigheid Functie
mw. M.A. Disse orthodontist voorzitter
J. Kloosterman kaakchirurg vice-voorzitter
     
dr. A.C. Jongsma orthodontist lid
mw. M.C.J. van der Beek orthodontist lid
mw. M.L. Koning orthodontist lid
     
I.G.H. van der Tol kaakchirurg lid
dr. G. Mensink kaakchirurg lid
dr. L. Meijndert kaakchirurg lid
     
prof. dr. A.J. Feilzer namens Doo-T adviserend lid
vacature namens NFU adviserend lid
R.J. Klijn aios MKA adviserend lid
mw. V. Stockbroekx aios DMO adviserend lid
mr. M.C.J. Rozijn secretaris CTS

adviserend lid

mw. mr. A.E.L. van der Voort van Zyp secretaris RTS adviserend lid
mw. mr. G.M. van Reenen (plaatsvervangend) secretaris RTS adviserend lid


Jaarverslag

Jaarverslag RTS 2018 (pdf)
Jaarverslag RTS 2017 (pdf)
Jaarverslag RTS 2016 (docx)

Contactgegevens RTS

Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen
t.a.v. mw. mr. A.E.L. van der Voort van Zyp, secretaris
Postbus 20053
3502 LB UTRECHT
tel. 088-4404302 RTS bestuur
tel. 088-4404303 RTS bureau

E-mail: rts@knmt.nl

Total votes: 81