facebook

Klachtenregeling en tevredenheid: vraag en antwoord

Zoals geldt voor alle vormen van zorg, kan ook cosmetische mondzorg leiden tot complicaties en schade. Het is ook mogelijk dat de patiënt het resultaat van de behandeling vind tegenvallen. Vooraf goed en duidelijk communiceren met je patiënt voorkomt in de meeste gevallen ontevredenheid achteraf. Op deze pagina beantwoorden we de veel gestelde vragen van tandartsen over dit onderwerp.

Valt cosmetische mondzorg onder mijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Omdat de behandeling voor een cosmetische behandeling niet medisch is, kan het zijn dat je beroepsaansprakelijkheidsverzekering een claim van een patiënt niet dekt. Het is slim om bij jouw verzekeraar na te vragen of cosmetische mondzorg gedekt is. En als dat niet het geval is welke aanvullende mogelijkheden er zijn om je tegen eventuele claims te verzekeren.

Kunnen patiënten die ontevreden zijn gebruik maken van de KNMT Klachtenservice?

Ja, patiënten van KNMT-leden kunnen terecht bij de KNMT Klachtenservice als zij ontevreden zijn over een cosmetische mondzorgbehandeling.

Wie bepaalt of een facing 'mooi genoeg' is?

In beginsel de patiënt. De tandarts legt ook met voor- en nafoto's de verschillen vast en bij uitgebreidere behandelingen is het belangrijk dat het eindresultaat overeenkomt met de visualisatie vooraf.

Wat als de patiënt de facing niet mooi vindt, maar de tandarts wel?

De Wkkgz vraagt van de tandarts dat die een klachtenregeling heeft. Als je er samen niet uitkomt, dan kan je de patiënt verwijzen naar jouw klachtenregeling.