Klachten en kwaliteit voor zzp-tandartsen

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) stelt eisen aan zorgaanbieders. De KNMT heeft een handreiking opgesteld voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) in de mondzorg over de wettelijke verplichtingen die voor hen gelden vanuit de Wkkgz.

Je kan als zzp’er op 2 manieren aan de eisen uit de Wkkgz voldoen:

  • Je hebt eigen patiënten, handelt direct in opdracht van de patiënt. In dat geval moet je zelf regelen dat je aan de verplichtingen van de Wkkgz voldoet.
  • Je bent opdrachtnemer van meerdere zorgaanbieders. In dat geval moet in de schriftelijke overeenkomst tussen jou en de opdrachtgever geregeld zijn hoe jij en de opdrachtgever aan de verplichtingen van de Wkkgz voldoen.

In deze handreiking lees je meer over de volgende voor jou geldende wettelijke verplichtingen:

  • kwaliteitssysteem opzetten;
  • met klachten omgaan, hoe regel je dat;
  • van incidenten leren;
  • overige wettelijke verplichtingen.

Handreiking Wkkgz voor zzp'ers in de mondzorg (pdf)

Deze handreiking is gebaseerd op de handreiking Wkkgz voor zzp’ers in de zorg van het ministerie van VWS.