Autisme

Ongeveer 1 op de 100 mensen heeft autisme. Dat betekent dat iedere tandarts wel eens een patiënt met een stoornis in het autistische spectrum behandelt. Hier vind je advies en hulpmiddelen.
Meisje met autisme

Lees de brochure met tips over hoe je in de behandeling kunt aansluiten op de problemen die mensen met autisme bij de mondverzorging kunnen ervaren:

Folder Autisme en mondzorg: informatie en tips voor mondzorgverleners (pdf)

Geef me de 5

Rust, structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid zijn de kernwoorden voor een succesvolle behandeling van mensen met autisme. De methode ‘Geef mij de 5’ kan hierbij van pas komen. Vertel tijdens de behandeling:

  1. Wat je gaat doen.
  2. Waar je behandelt.
  3. Hoe je de behandeling doet. Laat alle (tussen)stappen zien van de behandeling en de te gebruiken materialen.
  4. Wanneer je behandelt. Op welk moment én hoe lang het duurt (gebruik van een klok of een timer is handig).
  5. Wie er bij zijn.

Tips 

Watch Autismevriendelijke tandheelkunde on YouTube.

Foto, video en pictogrammen tandartsbehandelingen

De Stichting Bijzondere Tandheelkunde stelt fotoseries van verschillende tandartsbehandelingen ter beschikking. Deze kunnen ouders en mondzorgverleners helpen de spanning bij een patiënt over de behandeling te verminderen. Er is ook een video over een bezoek aan de tandarts. Sclera biedt een serie pictogrammen over de mondzorg. En Steffie geeft online eenvoudige uitleg over mondzorg en de tandarts.

Werkgroep Autismevriendelijke Mondzorg

Werkgroep Autismevriendelijke Mondzorg

Heb je vragen of wil je meer weten over autismevriendelijke tandheelkunde? Wend je gerust tot de Werkgroep Autismevriendelijke Mondzorg.

Deel je 'best practice'!

Wilt je je ervaringen, materialen of project delen om andere tandartsen te inspireren?

Geef jouw autisme-initiatief door