facebook

Zorgkoepels vragen staatssecretaris om zorg uit te zonderen van renseigneringsverplichting

Nathalie Dielissen
3 minuten
Image
Organiseren-uitwerken-laptop
De coalitie van koepel- en beroepsorganisaties in de zorg heeft Marnix van Rij, staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst, deze week in een brief verzocht de zorg uit te zonderen van de renseigneringsverplichting, waardoor zorgaanbieders vóór 1 februari 2023 aan de Belastingdienst alle betalingen aan derden die daarover geen btw in rekening hebben gebracht, moeten melden.

Update 16-02-2023

Naar aanleiding van de brief aan Van Rij hebben bestuurslid Guus Jaspar en jurist Pleunie Schalkwijk van de LHV en Harry Korver van de KNMT gesproken met de dataverzamelaars van de Belastingdienst. Hoewel zij niets kunnen wijzigen aan de wettelijke verplichtingen heeft de Belastingdienst toegezegd ruimhartig om te gaan met het verlenen van uitstel. En mee te willen denken op welke wijze ontbrekende informatie kan worden ingevuld of omzeild. Zij raden aan inhoudingsplichtigen aan om uitstel te vragen, als dat nog niet is gebeurd.

Ondertussen is het wachten op een formele reactie van de regering. Ondanks meerdere malen contact is er nog geen bereidheid tot overleg, noch van een reactie. Op 27 januari heeft GroenLinks kamervragen over deze aanvullende administratieve verplichtingen gesteld, maar ook deze zijn nog niet beantwoord. Vooralsnog is het doel om de vrijstelling van de renseigneringsverplichting bij betaling aan ondernemers ook van toepassing te laten zijn op betalingen aan zelfstandige professionals in de zorg. Wij houden je op de hoogte.

Verzoek om ook uitvoeringsbesluit voor 2023 en komende jaren te wijzigen 

In een brief aan de staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst heeft de coalitie van koepel- en beroepsorganisaties in de zorg verzocht om een uitzondering voor de zorg te maken inzake de renseigneringsverplichting voor het belastingjaar 2022, alsmede om een wijziging van het uitvoeringsbesluit voor 2023 en komende jaren. De wijziging gaat dan om het schrappen van de verplichting om betalingen op een factuur zonder btw te melden.

De bezwaren tegen de verplichting

De koepels dragen in hun brief de volgende bezwaren aan tegen de verplichting: 

  1. Vanwege de veelgebruikte medische vrijstelling voor het betalen van btw wordt de zorg disproportioneel zwaar geraakt door deze verplichting. 
  2. Het met terugwerkende kracht verzamelen van de gegevens over 2022 leidt tot grote administratieve lasten voor de zorgaanbieders.
  3. Er worden privacygevoelige gegevens opgevraagd, waaronder het bsn-nummer. Het is niet proportioneel om voor deze belastingverplichting privacygevoelige gegevens te verzamelen. 
  4. De Belastingdienst heeft zelf verzaakt deze verplichting tijdig en duidelijk bekend te maken. Ook de accountantskantoren die veel voor zorgverleners werken waren niet op de hoogte van de impact van deze regeling op de zorg. De informatievoorziening op de website van de Belastingdienst is daarbij verwarrend en incompleet. 

Grote zorgcoalitie verzet zich tegen verplichting

De coalitie van koepel- en beroepsorganisaties in de zorg, die zich verzet tegen de uitbreiding van de renseigneringsverplichting tot betalingen aan zelfstandige professionals bestaat inmiddels uit ActiZ, de Nederlandse GGZ, InEen, FMS, KNGF, KNMT, KNOV, LHV, LVVP, NFU, NVM, NVvP, NVZ, ONT en VGN en bestrijkt daarmee een groot deel van de zorg. 

Wachttijd bij Belastingdienst loopt op 

Het algemene advies is om betalingen aan derden die daarover geen btw in rekening hebben gebracht, te melden aan de Belastingdienst wanneer dat mogelijk is. Echter, de vele duizenden zorgaanbieders die met deze verplichting worden geconfronteerd zorgen voor uitvoeringsproblemen bij de Belastingdienst. Hierdoor is de wachttijd om toegang te krijgen tot het gegevensportaal of Digipoort opgelopen tot ver na de deadline van 31 januari 2023. 

Het aanvragen van uitstel voor renseigneringsverplichting

Vanwege uitvoeringsproblemen is het zaak om als zorgaanbieder uitstel aan te vragen voor de renseigneringsverplichting. De Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-administratieconsulenten (SRA) meldt dat de Belastingdienst in het overleg van 20 januari jongstleden heeft toegezegd soepel om te gaan met verzoeken tot uitstel. Uitstel kan worden gevraagd bij de inspecteur van het belastingkantoor waar jij onder valt. Welk belastingkantoor dat is, staat op jouw aangiftebrief Loonheffingen.
 

Heb je vragen? Stel ze aan jouw accountant of, bij voorkeur per mail, aan ls@knmt.nl

Wat houdt de renseigneringsverplichting in?

Lees er hier meer over.