Zorgkoepels vragen staatssecretaris om zorg uit te zonderen van renseigneringsverplichting

Nathalie Dielissen
2 minuten
Image
Organiseren-uitwerken-laptop
De coalitie van koepel- en beroepsorganisaties in de zorg heeft Marnix van Rij, staatssecretaris van Financiën, in een brief verzocht de zorg uit te zonderen van de renseigneringsverplichting. Door die nieuwe verplichting moeten zorgaanbieders vóór 1 februari 2023 aan de Belastingdienst alle betalingen aan derden die daarover geen btw in rekening hebben gebracht melden.

Verzoek om ook uitvoeringsbesluit voor 2023 en komende jaren te wijzigen 

In een brief aan de staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst heeft de coalitie van koepel- en beroepsorganisaties in de zorg verzocht om een uitzondering voor de zorg te maken inzake de renseigneringsverplichting voor het belastingjaar 2022, alsmede om een wijziging van het uitvoeringsbesluit voor 2023 en komende jaren. De wijziging gaat dan om het schrappen van de verplichting om betalingen op een factuur zonder btw te melden.

De bezwaren tegen de verplichting

De koepels dragen in hun brief de volgende bezwaren aan tegen de verplichting: 

  1. Vanwege de veelgebruikte medische vrijstelling voor het betalen van btw wordt de zorg disproportioneel zwaar geraakt door deze verplichting. 
  2. Het met terugwerkende kracht verzamelen van de gegevens over 2022 leidt tot grote administratieve lasten voor de zorgaanbieders.
  3. Er worden privacygevoelige gegevens opgevraagd, waaronder het bsn-nummer. Het is niet proportioneel om voor deze belastingverplichting privacygevoelige gegevens te verzamelen. 
  4. De Belastingdienst heeft zelf verzaakt deze verplichting tijdig en duidelijk bekend te maken. Ook de accountantskantoren die veel voor zorgverleners werken waren niet op de hoogte van de impact van deze regeling op de zorg. De informatievoorziening op de website van de Belastingdienst is daarbij verwarrend en incompleet. 

Grote zorgcoalitie verzet zich tegen verplichting

De coalitie van koepel- en beroepsorganisaties in de zorg, die zich verzet tegen de uitbreiding van de renseigneringsplicht tot betalingen aan zelfstandige professionals bestaat inmiddels uit ActiZ, de Nederlandse GGZ, InEen, FMS, KNGF, KNMT, KNOV, LHV, LVVP, NFU, NVM, NVvP, NVZ, ONT en VGN en bestrijkt daarmee een groot deel van de zorg. 

Update: geen uitzondering toegekend

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft, mede namens minister Helder (LZS), eind februari 2023 in een brief aan de zorgcoalitie laten weten dat er geen uitzondering voor de zorg komt op de renseigneringsplicht. Namens de coalitie stelt LHV-bestuurslid Guus Jaspar: “We vinden dit het zoveelste voorbeeld van een disproportionele administratieve last. Het heeft geen meerwaarde voor de patiëntenzorg en de tijd die je er in steekt gaat wel ten koste van de tijd voor patiënten. Elke individuele handeling is misschien qua tijd nog wel te overzien, maar door de stapeling van al dit soort regels gaat er toch veel kostbare tijd verloren. We blijven ons ervoor inzetten om dit tussen de oren van beleidsmakers te krijgen.”