Wil je bijdragen aan de lerende werking van het tuchtrecht? Dan zoeken we jou

Webredactie
2 minuten
Image
Hamer van een rechter
De Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg Amsterdam, Den Bosch en Zwolle zoeken 5 tandartsen als lid, waarvan 3 met kennis van implantologie en één kaakchirurg. Als lid-beroepsgenoot van het tuchtcollege maak je deel uit van een rechterlijk college en oordeel je op basis van ingediende klachten.

5 tandartsen gezocht en 1 kaakchirurg

Voor de volgende posities zoeken de tuchtcolleges mensen: 

  • Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle zoekt 2 tandartsen, 1 tandarts met kennis van implantologie, en 1 kaakchirurg.
  • Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam zoekt 1 tandarts met kennis van implantologie.
  • Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Bosch zoekt 1 tandarts met kennis van implantologie.

De tuchtcolleges

De tuchtcolleges zijn belast met de tuchtrechtspraak in eerste aanleg ingevolge de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).

Aan de behandeling van een zaak wordt doorgaans deelgenomen door de voorzitter-jurist, een lid-jurist en 3 leden die behoren tot de in artikel 3 van de Wet BIG genoemde beroepsgroepen, afhankelijk van de beroepsgroep waartoe de verweerder in de procedure behoort. Het college wordt daarbij ondersteund door een secretaris, die een adviserende stem heeft.

Iets voor jou?

Je neemt deel aan zittingen als lid-beroepsgenoot. Van kandidaten wordt gevraagd dat ze werkzaam zijn in het vak, met ten minste 5 jaar ervaring en dat ze een goede reputatie binnen hun beroepsgroep hebben. Competenties die gevraagd worden, zijn onder andere integriteit, goed kunnen luisteren en willen en kunnen samenwerken. Het is daarnaast van belang dat je een benoemingstermijn van 6 jaar kunt volmaken. Op grond van de wet BIG kunnen leden beroepsgenoten tot een leeftijd van 70 jaar zitting hebben.

Je reactie gaat in eerste instantie naar de KNMT. De KNMT gaat in gesprek met de kandidaten en toetst deze aan de functie-eisen. Vervolgens selecteert de KNMT de mensen die zij wenst voor te dragen. Het tuchtcollege gaat vervolgens met kandidaten in gesprek. Het tuchtcollege kijkt daarbij ondermeer naar de samenstelling van het college.

Reageer op één van de vacatures bij de regionale tuchtcolleges

De veelgelezen rubriek Rechtspraak in NT/Dentz bespreekt in elk nummer een casus, voorzien van commentaar van een externe tandarts-jurist. In het laatste nummer van NT/Dentz staat een uitgebreid artikel over het tuchtrecht zelf.

Lees het artikel uit NT/Dentz online over tuchtrechtspraak