Wettelijke verankering deskundigheidsbevordering versterkt kwaliteit gezondheidszorg

Hans Scholten
2 minuten
Image
vrouw volgt online training
Om de kwaliteit van de gezondheidszorg beter te borgen pleit de KNMT voor het wettelijk verankeren van bij- en nascholing en overige deskundigheidsbevordering voor onder andere tandartsen. Samen met KNMG, KNGF, KNMP, NVO, NIP en NVP roepen we de Tweede Kamer op om er bij de minister op aan te dringen de Wet BIG hierop aan te passen voor alle 11 zogenaamde artikel 3-beroepen. Alleen zo kunnen patiënten erop rekenen dat zorgprofessionals voldoende zijn bijgeschoold.

Bij- en nascholing moet voorwaarde zijn voor herregistratie

Als bij- en nascholing daadwerkelijk bij wet geregeld wordt, betekent dat tandartsen voor herregistratie in het BIG-register niet alleen voldoende werkervaring moeten opdoen, maar óók voldoende geaccrediteerde bij- en nascholing moeten hebben gevolgd.

Kwaliteit van de beroepsuitoefening beter geborgd

Vooralsnog vindt de minister van VWS het niet wenselijk en nodig om deskundigheidsbevordering als voorwaarde te stellen voor herregistratie in het BIG-register. De KNMT en de andere zorgorganisaties zijn het daar niet mee eens. Een wettelijke plicht tot deskundigheidsbevordering borgt volgens ons de kwaliteit van de beroepsuitoefening beter dan op basis van vrijwilligheid.

BIG-register borgt kwaliteit

Wij vinden het van essentieel belang dat patiënten erop kunnen vertrouwen dat zorgverleners die in het BIG-register geregistreerd staan, voldoende in staat zijn en blijven om kwaliteit van zorg te leveren. Daarvoor is het noodzakelijk dat deze groep zorgverleners voldoende bijgeschoold blijven. Het BIG-register is immers bedoeld als centrale informatiebron voor patiënten en werkgevers, en een belangrijk borgingsinstrument voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

Álle beroepsbeoefenaren blijven up-to-date

De minister van VWS noemt het een eigen verantwoordelijkheid van zorgverleners om te zorgen voor voldoende bekwaamheid, eventueel via registratie in private registers per beroepsgroep – voor tandartsen is dat het KRT-register. Ondanks dat zulke registers kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening, borgen deze niet dat álle beroepsbeoefenaren voldoende up-to-date blijven. Een verplichting gekoppeld aan het centrale BIG-register doet dat wel.

Lees de brief over verplichte deskundigheidsbevordering van KNMT, KNMG, KNGF, KNMP, NVO, NIP en NVP (pdf)

Parallel aan het pleidooi om deskundigheidsbevordering wettelijk te verplichten vraagt de KNMT de Tweede Kamer ook om aandacht voor het tekort aan tandartsen. We vragen de leden de minister op te roepen om écht te investeren in het voldoende en volwaardig opleiden van tandartsen. Het tekort aan tandartsen kan, mede gezien de maatschappelijke transities, niet worden verholpen door de opleidingsduur te verkorten.

Lees de brief van de KNMT over het oplossen van het tandartsentekort (pdf)