Wetsvoorstel opvraagbaarheid gegevens bij spoedeisende zorg ook voor tandartsen

Karel Gosselink
2 minuten
Image
spoed-dienst
Alle tandartsen en tandarts-specialisten die spoedzorg verlenen moeten directe toegang krijgen tot noodzakelijk patiëntengegevens. Dat is de reactie van de KNMT tijdens de consultatie op het ‘wetsvoorstel opvraagbaarheid gegevens voor spoedeisende zorg’.

Gegevens bij spoedeisende zorg vaak niet direct toegankelijk

Op dit moment is vaak toestemming van iemand nodig voordat een zorgverlener diens gegevens kan delen met een zorgverlener die spoedeisende zorg verleent. In de praktijk werkt dit niet goed. Veel Nederlanders hebben namelijk niet aangegeven of ze wel of niet toestemming geven. Daarom zijn gegevens bij spoedeisende zorg nu vaak niet direct toegankelijk. 

Zorgaanbieders verplicht gegevens direct beschikbaar te stellen

Het ‘wetsvoorstel opvraagbaarheid gegevens voor spoedeisende zorg’ moet er voor gaan zorgen dat de toegankelijkheid van gegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van spoedeisende zorg, wordt verbeterd. Het voorstel verplicht sommige zorgaanbieders om bepaalde gegevens die opgevraagd worden voor spoedzorg direct beschikbaar te stellen of dat deze geraadpleegd kunnen worden, ook zonder (expliciete) toestemming van de patiënt, tenzij goed hulpverlenerschap zich daar tegen verzet of wanneer de persoonlijke levenssfeer van een ander wordt geschaad of wanneer de patiënt bezwaar maakt. 

Niet alle tandartsen vallen onder wetsvoorstel

Onder het wetsvoorstel vallen echter niet alle tandartsen en tandarts-specialisten. Het voorstel beperkt zich tot  tandheelkundige spoedzorg die in ziekenhuizen wordt geboden. Spoedgevallendiensten of spoedpraktijken die buiten de ziekenhuizen spoedeisende zorg verlenen, zijn niet in het wetsvoorstel betrokken. 

Dit is onterecht volgens de KNMT, omdat alle tandartsen volgens de KNMT-praktijkrichtlijn “Opvang tandheelkundige spoedgevallen buiten reguliere openingstijden” (herzien 2022) een regeling moeten treffen voor spoedeisende zorg aan hun patiënten buiten de reguliere openingstijden. Dit kunnen ze doen door zelf diensten te draaien op basis van een regionaal dienstrooster of door aan te sluiten bij een spoedgevallendienst dan wel gebruik te maken van de (commerciële) diensten van een spoedpraktijk. Hierbij hebben dienstdoende tandartsen geen (directe) toegang tot de patiëntgegevens van de ‘eigen’ tandarts. 

Tandarts(-specialist) moet direct toegang tot gegevens krijgen

Bij het verlenen van tandheelkundige zorg moet kunnen worden beschikt over de medische anamnese en een actueel medicatieoverzicht om goede en verantwoordelijke keuzes te kunnen maken. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor mondzorg in spoedeisende situaties. Daarom acht de KNMT het van belang dat ook tandarts(-specialist)en die spoedzorg verlenen de mogelijkheid krijgen tot (directe) toegang tot noodzakelijke gegevens. 
 

De consultatie is 3 september gesloten. Na afloop van de consultatieronde bekijkt het ministerie alle reacties en past eventueel het wetsvoorstel aan. 

Lees de reactie van de KNMT op de consultatie