Wat heeft de KNMT in 2023 gedaan en bereikt?

Evert Berkel
5 minuten
Image
jaaroverzicht 2023
Ook in 2023 heeft de KNMT niet stilgezeten en zich volop ingezet voor de mondzorg en de beroepsgroep van tandartsen. In dit overzicht zetten we de belangrijkste zaken die we het afgelopen jaar op het gebied van belangenbehartiging, dienstverlening en de vereniging hebben gedaan en bereikt op een rij.

Belangenbehartiging

Januari 

De Eerstelijnscoalitie, de koepel van beroepsorganisaties in de zorg waaronder de KNMT, vraagt Marnix van Rij, staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst, om de zorg uit te zonderen van de renseigneringsverplichting. 

April 

Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt met haar ideeën om arbeidsrelaties minder flexibel te maken. Dit kan van invloed zijn op de inzet van zzp’ers in de mondzorg. De KNMT houdt de vinger aan de pols (zie ook november). 

Juli 

De Mondzorgalliantie (KNMT, ONT, NVM-mondhygiënisten) laat het ministerie van VWS weten bezwaren te hebben tegen het wetsvoorstel Wijziging van de Zorgverzekeringswet inzake contractering. Door deze wet verdwijnt feitelijk de vrije artsenkeuze en neemt de inkoopmacht van zorgverzekeraars toe. 

Augustus 

Met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen in november komt de KNMT met een eigen verkiezingsboodschap. Hierin pleit de beroepsorganisatie voor structurele aandacht en investeringen om goede en toegankelijke mondzorg voor iedereen in Nederland te waarborgen. 

Mogelijkheid om zzp'ers in te zetten moet blijven bestaan

September 

De KNMT reageert op het wetsvoorstel Opvraagbaarheid gegevens voor spoedeisende zorg: alle tandartsen en tandarts- specialisten die spoedzorg verlenen, moeten directe toegang krijgen tot noodzakelijk patiëntengegevens. 

Om de kwaliteit van de gezondheidszorg beter te borgen, pleit de KNMT bij de Tweede Kamer (en minister) voor wettelijke verankering van bij- en nascholing en overige deskundigheidsbevordering door aanpassing van de Wet BIG. Dit gebeurt samen met KNMG, KNGF, KNMP, NVO, NIP en NVP. 

Oktober 

De KNMT en wereldtandartsenorganisatie FDI pleiten voor de noodzaak van een versnelde invoering van een suikertaks. 

Demissionair minister Conny Helder van VWS neemt het onderzoeksrapport ‘Stop de stapeling’ van de Eerstelijnscoalitie – waar ook de KNMT toe behoort - in ontvangst. Daarin staat dat administratieve lasten door wet- en regelgeving grote impact hebben op de zorg. 

November 

De KNMT reageert samen met de LHV, FMS en VvAA op het wetsvoorstel Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (Wet Vbar) van demissionair minister Karien van Gennip van SZW. Het pleidooi van de zorgkoepels is dat de mogelijkheid om zzp’ers in te zetten moet blijven bestaan (zie ook april). 

Na protest van de Eerstelijnscoalitie – waartoe ook de KNMT behoort – besluit demissionair minister Conny Helder van VWS om alle zorgaanbieders 2 jaar uitstel te geven voor het doen van de jaarverantwoording in het kader van de Wtza. 

De Mondzorgalliantie overhandigt minister Ernst Kuipers van VWS de handreiking Acute en noodzakelijke mondzorg voor financieel kwetsbare mensen. Deze moet bijdragen aan het voorkomen van mondzorgmijding vanwege financiële redenen. 

Bestuurslid Rinke Rinke Blok zet zijn handtekening onder de Green Deal Samen werken aan Duurzame Zorg 3.0. Hiermee laat de KNMT zien dat tandartsen zich actief willen inzetten voor verduurzaming van de mondzorgsector. 

December 

Teleurstelling over het plan van de demissionaire ministers Ernst Kuipers van VWS en Robbert Dijkgraaf van OCW om de opleiding Tandheelkunde in te korten van 6 naar 5 jaar. Samen met de opleidingen Tandheelkunde verzet de KNMT zich bij de Tweede Kamer tegen het plan. 

Dienstverlening

Januari 

Het Experiment Vrije tarieven voor facings en bleken gaat van start. Deelnemers kunnen zich aanmelden bij de Nederlandse Zorgautoriteit en werken volgens het Kwaliteitskader Cosmetische Mondzorg. 

Het Vertrouwenspunt Tandarts wordt gelanceerd. Tandartsen en tandarts-specialisten met problemen bij het functioneren op hun werk kunnen hulp krijgen van het Vertrouwenspunt. Privacy en vertrouwelijkheid hebben de hoogste prioriteit in het hulptraject. 

Februari 

Het webinar over de professionele standaard voor mondzorgverleners en praktijkmanagers wordt druk bezocht. Hierin komt onder meer aan bod wat de standaard inhoudt en hoe je deze in de praktijk toepast. 

De nieuwe modelovereenkomst van opdracht Mondzorgpraktijk is door de Belastingdienst beoordeeld en te gebruiken tot 2028. In het model – dat online beschikbaar is – leggen tandartsen en mondhygiënisten afspraken vast over hun samenwerking en arbeidsrelatie. 

Maart 

De KNMT Academy lanceert een nieuwe reeks (online) masterclasses Gezondheidsrecht. Hierin praten juridische experts tandartsen bij over meerdere thema’s binnen het gezondheidsrecht. 

Een nieuwe handige tool om een risicoinventarisatie en evaluatie te maken 

Mei 

Lancering van een korte IQual-module over Duurzame mondzorg, waarmee collega’s in een IQual-groep kunnen sparren over het thema duurzaamheid. 

De KNMT start de campagne ‘De tanden van je kind, daar zorgen we samen voor!’ om gebitsproblemen bij kinderen te helpen voorkomen. Allereerst richt de campagne zich op ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar. 

Om mondproblematiek bij kwetsbare ouderen te signaleren, is er voor zorgmedewerkers een handzaam screeningskaartje gemaakt. Het kaartje is een hulp bij het gesprek met een cliënt en bij screening van de mondgezondheid.

Juni

De KNMT-handleiding Niet-aangaan of beëindigen behandelovereenkomst wordt gepresenteerd. Deze helpt om zorgvuldig te handelen in situaties waarin een tandarts een behandelingsovereenkomst met een patiënt niet wil aangaan of wil beëindigen. 

De NZa maakt de tarieven en prestaties voor 2024 bekend. De KNMT heeft in overleg met Zorgverzekeraars Nederland een aantal prestatiebeschrijvingen geactualiseerd en meer patiëntvriendelijk beschreven. 

Oktober 

Het webinar ‘Ronde tafel ondernemerschap’ laat zien dat het starten van een eigen praktijk of een groepspraktijk in de mondzorg nog steeds goed mogelijk én vooral leuk is. 

Met het instellen van een speciale commissie zet de KNMT een volgende stap in het vernieuwen van het arbeidsvoorwaardenbeleid. Dit is nodig, omdat er geen KNMT Arbeidsvoorwaardenregeling en adviessalarissen meer zijn. 

December 

Het Arbo Management Systeem wordt geïntroduceerd, een nieuwe handige tool voor KNMT-leden om een risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E) te maken. Hiermee kunnen tandartsen enkele honderden euro’s per jaar besparen. 

De richtlijn Mondverzorging in de langdurige zorg is gereed. Deze is speciaal bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders, maar kan ook nuttig zijn voor mondzorgverleners. 

Vereniging 

April 

Deze maand zijn er verkiezingen voor de ledenraad. Veronique Smolenaars-de Looff wordt herkozen namens de Limburgse praktijkhouders en Faust de Kleijn namens de praktijkhouders in de regio Gelderland Centraal. Verder wordt Erwin Verwer gekozen namens de praktijkhouders van regio Zuid-Holland Midden, Laurens Fabels namens de tandarts-specialisten en Michiel Allessie namens de gedifferentieerde tandartsen. 

Jan de Lange neemt het voorzitterschap van het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) over van Wilma van Beers. Het CTS is het orgaan dat bepaalt aan welke eisen specialistenopleidingen, opleiders en de opleidingsinrichtingen in de tandheelkunde moeten voldoen. 

Juli 

Gerolf Bouwmeester treedt aan als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van de KNMT. 

September 

Mirjam Bijnsdorp begint als interim-directeur van de KNMT. Zij volgt directeur Erik Markus op die op 1 oktober afscheid neemt, net als plaatsvervangend directeur Albert Jan Rijnsburger. 

Het aantal leden van de ledenraad wordt uitgebreid van 24 naar 27

Oktober 

De uitreiking van KNMT Bachelorscriptie Award 2023 vindt plaats. De eerste prijs is voor Margot Closier, Lilian van Hoek en Mina Fadhil, studenten Tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, voor hun scriptie over cariogeniteit in relatie tot limonadesiropen. 

December 

Het aantal leden van de ledenraad wordt uitgebreid van 24 naar 27. Er komen 3 zzp-tandartsen bij: Laura Beunk, Uwe Breuch en Rogier Keur. Matheus Basta wordt gekozen als studentlid in de ledenraad.