facebook

Overeenkomsten zorgverzekeraars 2023: stijgende materiaalkosten en meerjarige contracten

Mark Zwartkruis
4 minuten
Iemand die nadenkt over administratie
Zorgverzekeraars hebben ieder hun eigen beleid met betrekking tot de zorginkoop. De meeste overeenkomsten blijven in 2023 nagenoeg gelijk qua inhoud. In verband met de sterk gestegen materiaal- en techniekkosten heeft de KNMT contact gezocht met zorgverzekeraars en zetten we de huidige stand van zaken voor je op een rijtje.

Materiaal- en techniekkosten

Door de sterk stijgende materiaal- en techniekkosten, de veelal meerjarige overeenkomsten en onduidelijkheid over indexering is het van belang om de maximale vergoeding van deze kosten mee te nemen in het besluit om al dan niet een overeenkomst aan te gaan met een zorgverzekeraar. Mogelijk zullen bij enkele zorgverzekeraars de lijsten van maximale materiaal- en techniekkosten nog niet zijn vastgesteld voor de uiterste tekentermijn van de overeenkomsten.

Do’s and Don'ts

Het is niet altijd even eenvoudig om te weten wanneer je de juiste keuze maakt voor een zorgverzekeraar. Daarom hebben we een do's and don'ts lijstje opgesteld om je hierbij te helpen. Daarnaast hebben we aan de hand van de informatie van zorgverzekeraars een overzicht gemaakt van de huidige stand van zaken bij de verschillende partijen. 

CZ

CZ koopt mondzorg in voor een aantal onderdelen van de mondzorg. In het inkoopbeleid 2023 wordt aangegeven dat er voor de nieuwe overeenkomsten inhoudelijk niets verandert. Uiterlijk september worden de nieuwe overeenkomsten via VECOZO aangeboden met een tekentermijn van 4 weken en een uiterste datum van contractering van 12 november 2022.

 • De overeenkomst inzake overkappingsprothese op implantaten is een 3-jarige overeenkomst en loopt nog door in 2023.
 • De overeenkomst inzake tandartsangst is ook een 3-jarige overeenkomst en loopt nog 2 jaar door t/m 2024.
 • De overeenkomst inzake de Gewoon Gaaf methode heeft een looptijd van 1 jaar en kan dus opnieuw worden aangeboden via VECOZO.
 • De overeenkomst inzake tandprothetiek tandarts en centrum voor mondzorg is een nieuwe overeenkomst met een looptijd van 3 jaar (2023 t/m 2025). Mondzorgaanbieders die nu al zijn gecontracteerd hebben inmiddels via VECOZO de nieuwe overeenkomst aangeboden gekregen. Inhoudelijk is deze overeenkomst niet veranderd. Mondzorgaanbieders kunnen op elk moment besluiten een overeenkomst aan te gaan. Zij moeten dan wel voldoen aan de criteria die CZ stelt.

Materiaal- en techniekkosten

Overleg met CZ heeft het volgende opgeleverd:

 • CZ gaat volgend jaar nader onderzoek doen naar mogelijke actualisering van de maximale vergoedingen.
 • De lijst van maximale materiaal- en techniekkosten is nog niet vastgesteld. CZ kan niet aangeven wanneer de lijst wordt gepubliceerd. De afgelopen jaren was dit pas aan het einde van het jaar. Volgend jaar wordt bekeken of de lijst eerder kan worden gepubliceerd.
 • Binnen CZ wordt momenteel bekeken of de lijst al dan niet wordt geïndexeerd.
 • Op het verzoek van de KNMT om in de toekomst de lijst jaarlijks te indexeren, kan CZ op dit moment geen toezeggingen doen.

 

Menzis

Menzis heeft een zorginkoopbeleid mondzorg voor de duur van drie jaar gepresenteerd (2023 – 2025). Menzis koopt een aantal mondzorgonderdelen in. In het inkoopbeleid wordt aangegeven dat de overeenkomsten identiek zijn aan de huidige nog lopende overeenkomsten. Het enige verschil is dat de looptijd wordt uitgebreid van 2 naar 3 jaar met uitzondering van de CBT-overeenkomsten. Menzis start met het aanbieden van overeenkomsten vanaf 15 september. Uiterste datum van acceptatie is 1 november a.s.

 • Overeenkomst voor prothetiek wordt aangeboden met een looptijd van 2023 t/m 2025 en is qua inhoud identiek aan de lopende overeenkomst volgens het inkoopbeleid 2023.
 • Overeenkomst voor implantologie onderkaak wordt ook aangeboden met een looptijd van 3 jaar (2023 t/m 2025) en is identiek aan de lopende overeenkomst volgens het inkoopbeleid 2023.
 • Voor angstbehandeling worden overeenkomsten met een looptijd van 3 jaar aangeboden met ingang van 2023.
 • De CBT-overeenkomsten hebben de looptijd  van één jaar. Menzis geeft aan dat het nieuwe toetsingskader zal worden gehanteerd.

Materiaal- en techniekkosten

Menzis heeft aanpassingen in 2023 doorgevoerd in de maximaal te vergoeden materiaal en techniekkosten. Sommige behandelingen zijn neerwaarts bijgesteld en andere behandelingen zijn opwaarts bijgesteld. Een algemene indexering op de tarieven van 2022 is niet toegepast.

Zilveren Kruis

Zilveren Kruis meldt in haar inkoopbeleid mondzorg 2023 dat alle overeenkomsten eind 2022 aflopen en er dus nieuwe overeenkomsten worden aangeboden. Deze hebben allemaal een looptijd van één jaar met de mogelijkheid om maximaal 2 keer één jaar stilzwijgend te verlengen.

Materiaal- en techniekkosten

Zilveren Kruis volgt de tarieven uit de Tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer. Ook  de twee indexeringen worden meegenomen door het Zilveren Kruis.

VGZ

VGZ koopt een aantal onderdelen van de mondzorg in via overeenkomsten. Er zal in de toekomst strenger gelet worden op het correct invullen van de vragenlijsten, want VGZ heeft gemerkt dat dat in het verleden niet altijd gebeurde. Het niet correct invullen van de vragenlijst zal leiden tot het met terugwerkende kracht ontbinden van de overeenkomst.

 • De overeenkomst implantologie heeft een uiterste ondertekendatum van 8 november 2022 vóór 09.00 uur. Er zijn enkele minimale aanpassingen gedaan. Het is een nieuwe overeenkomst met een looptijd van 3 jaar (2023 t/m 2025).
 • De overeenkomst tandprothetische zorg heeft een uitgestelde ondertekendatum. Vanwege de tussentijdse verhoging van 2,5% van de maximaal te vergoeden materiaal- en techniekkosten (VGZ volgt de NZa hierin) is de uiterste ondertekendatum voor individuele praktijken 21 november 2022 vóór 09.00 uur. Voor mondzorgketens geldt een uiterste termijn van 12 november vóór 09.00 uur.
 • De overeenkomst Angst, sedatie en narcose is ook een nieuwe overeenkomst met de looptijd van 3 jaar (2023 t/m 2025). De uiterste ondertekendatum is 8 november 2022. De overeenkomst is op een enkel detail na gelijk gebleven.

Materiaal- en techniekkosten

VGZ heeft de maximale vergoeding voor materiaal- en techniekkosten voor de nieuwe overeenkomst tandprothetische zorg eenmalig verhoogd met in 1e instantie 8,5% en vervolgens nog eens met 2,5%. De nieuwe maxima gelden voor de duur van 3 jaar.