Ook Raad van State kritisch over wijziging Zorgverzekeringswet

Hans Scholten
2 minuten
Image
Keuzevrijheid
De Raad van State denkt niet dat het wetsvoorstel Wijziging van de Zorgverzekeringswet zorgcontractering zal bevorderen, iets dat juist het doel is ervan. Vorig jaar uitte de KNMT samen met NVM-Mondhygiënisten en ONT al grote bezwaren tegen het wetsvoorstel.

In het wetsvoorstel wordt over het zogenaamde 'hinderpaalcriterium' vastgelegd dat de hoogte van de vergoeding aan patiënten deze “merkbaar moet hinderen” en dat de vergoeding lager moet zijn dan het bedrag waarmee de zorgkosten gedekt worden als de patient een zorgaanbieder heeft die niet door zijn zorgverzekeraar gecontracteerd is. Dat heeft tot gevolg dat de zorgverzekeraar vergaande mogelijkheden krijgt om niet-gecontracteerde zorg tegen te gaan.

Mondzorgalliantie: vrijeartsenkeuze wordt de facto afgeschaft

Gezamenlijk stelden wij dat met de wetswijziging de vrije artsenkeuze van de patiënt feitelijk wordt afgeschaft, doordat het de weg vrijmaakt voor zorgverzekeraars om niet-gecontracteerde zorg zo laag te vergoeden dat alleen patiënten met een dikke beurs nog zelf kunnen bepalen wie hun arts is. We stelden ook dat het wetsvoorstel inhoudelijk geen toegevoegde waarde heeft.

Raad van State kritisch over toegevoegde waarde wetsvoorstel

Ook de Raad van State plaatst kritische aantekeningen bij de toegevoegde waarde van het wetsvoorstel. Volgens de Raad worden geen wezenlijke veranderingen aangebracht in de bestaande betekenis van het te wijzigen artikel (13) van de Zorgverzekeringswet. De regering zou, aldus de Raad, nader in moeten gaan op de effectiviteit van het wetsvoorstel en daarbij ook mogelijke alternatieven moeten betrekken.

De Raad vindt overigens wel dat zorgcontractering een belangrijk instrument kan zijn om bij te dragen aan toegankelijke, kwalitatief goede en betaalbare zorg voor iedereen.