facebook

Mondzorgalliantie tegen afschaffen vrije artsenkeuze en grotere inkoopmacht zorgverzekeraars

Nathalie Dielissen
2 minuten
Image
Deur kiezen keuze
De Mondzorgalliantie (KNMT, ONT, NVM-mondhygiënisten) heeft via een reactie op de internetconsultatie aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) laten weten grote bezwaren te hebben tegen het wetsvoorstel Wijziging van de Zorgverzekeringswet ter bevordering van zorgcontractering. De vrije artsenkeuze van de patiënt wordt hiermee feitelijk afgeschaft en de inkoopmacht van zorgverzekeraars wordt verder vergroot.

Problemen met de inkoop van zorg in de wijkverpleging en GGZ hebben VWS ertoe gebracht om een wetsvoorstel te maken dat de hele zorg raakt. Er worden hiermee vergaande bevoegdheden gecreëerd om snel de hoogte van de niet-gecontracteerde zorg omlaag te kunnen brengen. Daarnaast kunnen er zorgsectoren worden aangewezen, waarvoor VWS de hoogte van de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg vaststelt.

Gevolgen

Het wetsvoorstel heeft als gevolg dat:

  • de inkoopmacht van de zorgverzekeraars wordt vergroot. Dit zal gevolgen kunnen hebben voor de mondzorgaanbieder die geen contract krijgt, omdat er naar de mening van de zorgverzekeraar voldoende mondzorg is ingekocht;
  • de mondzorgaanbieder die wel een contract heeft, te maken kan krijgen met nog strengere contracteisen;
  • het recht op vrije artsenkeuze in gevaar komt. Door lage vergoedingen kan straks het overgrote deel van de patiënten niet kiezen voor mondzorgpraktijk zonder contract met de zorgverzekeraar. Dit geldt in het bijzonder voor mensen met een laag inkomen en de kwetsbaren in onze samenleving. Alleen patiënten die zich dat financieel kunnen veroorloven, hebben nog een keuze. Dit zal leiden tot een tweedeling in de samenleving.

Standpunt Mondzorgalliantie

  • De bezwaren en risico’s van het wetsvoorstel zijn groot en inhoudelijk is er geen toegevoegde waarde. Daarmee is het wetsvoorstel onwenselijk.
  • Het voorstel is in het verleden tot tweemaal toe in de Eerste Kamer gestrand, mede als gevolg van de collectief geuite bezwaren van branche-, beroeps- en patiëntenverenigingen. Het wetsvoorstel slaat de plank mis en dient controversieel te worden verklaard.

De Mondzorgalliantie heeft haar zorgen geuit en aan VWS gevraagd om de inhoud van de brief te betrekken bij de voorliggende consultatie. Wij blijven ons inzetten om mondzorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedere Nederlander.

Lees de volledige reactie van de Mondzorgalliantie (pdf)