facebook

Nieuwe declaratieafhandeling CZ en aanpassingen Infomedics

Hans Scholten
3 minuten
Betalen bij de tandarts
Zowel CZ als Infomedics hebben mondzorgverleners brieven gestuurd over aanpassingen in hun declaratieafhandeling. De KNMT krijgt daarover veel vragen van leden. In dit gezamenlijke nieuwsbericht informeren CZ, Infomedics en KNMT je nader over wat er wel en niet verandert.

Wat verandert er niet?

Declaraties van mondzorgaanbieder aan Infomedics

De mondzorgaanbieder blijft gewoon de declaraties insturen aan Infomedics. Daarin verandert niets.

Vergoeding van Infomedics aan mondzorgaanbieder

Infomedics vergoedt de declaraties aan mondzorgverleners, zoals gebruikelijk.

Verzekerden zonder een aanvullende (mondzorg)verzekering

Voor de declaratiestroom van CZ-verzekerden zonder een aanvullende verzekering (AV) voor mondzorg verandert er niets: Infomedics stuurt deze verzekerden rechtstreeks de rekening voor zover de behandeling niet onder de basisverzekering valt en vergoedt de rekening aan de mondzorgaanbieder.

Mondzorgkosten die in het basispakket vallen

Ook voor de declaratiestroom van mondzorgkosten die in de basispakket vallen verandert er niets. Infomedics stuurt de rekening door naar CZ en vergoedt de rekening aan de mondzorgaanbieder. Bij haar verzekerden zal CZ, net als in het verleden,  rechtstreeks het eigen risico en de eigen bijdragen innen.

Wat verandert er wel?

CZ-verzekerden met een aanvullende (mondzorg)verzekering

In plaats van alleen het verzekerde deel van de behandeling uit te betalen, gaat CZ het volledig gedeclareerde bedrag uitbetalen aan de mondzorgaanbieder of het factoringbedrijf. CZ gaat dus de eigen bijdragen zelf incasseren bij haar verzekerden met een aanvullende (mondzorg)verzekering. Deze eigen bijdragen bestaan uit het deel van de kosten dat niet 100% wordt vergoed, maar ook het deel dat uitkomt boven het maximum van de verzekerde som. 

De mondzorgkosten die geheel buiten de dekking van de AV-mondzorg vallen (bijv. cosmetische mondzorg) worden niet door CZ  betaald en net als voorheen volledig teruggelegd bij het factoringbedrijf of bij de mondzorgaanbieder (indien deze rechtstreeks bij CZ declareert).

Declaraties naar de patiënt of zoals voorheen voor clearing naar CZ

Infomedics geeft haar klanten de keuze om net als voorheen alle CZ-rekeningen die de AV mondzorg betreffen door te sturen naar CZ voor clearing of deze rekeningen rechtstreeks te sturen aan de CZ-verzekerden (op papier of per e-mail). In dit laatste geval betaalt de patiënt de rekening aan Infomedics en dient deze zelf in bij CZ voor de vergoeding uit de AV.

Mogelijke gevolgen voor de mondzorgaanbieder bij inning eigen bijdrage door CZ

CZ zal bij betwisting door haar verzekerde van de gedeclareerde prestatie het vergoede bedrag crediteren en  Infomedics zal deze creditering doorzetten naar de mondzorgverlener, waardoor het bedrag voor de complete behandeling met de mondzorgaanbieder wordt verrekend. Het is dan aan de mondzorgaanbieder om achteraf een oplossing te zoeken met zijn patiënt. Daarna kan de declaratie, al dan niet gecorrigeerd, opnieuw worden ingediend.  

Dit kan tot verwarring leiden bij de patiënt als naast de door CZ gestuurde rekening voor een eigen bijdrage ook Infomedics een rekening stuurt voor behandelingen die buiten de dekking van de AV vallen.

De mondzorgaanbieder wordt niet door CZ geïnformeerd over de status van de betaling van de eigen bijdragen. Dat betekent dat bij de mondzorgaanbieder ook niet bekend is welke verzekerden een rekening (nog) niet betaald hebben. CZ loopt hierover zelf het debiteurenrisico.

Mogelijke gevolgen voor de mondzorgaanbieder bij declaratie van Infomedics naar patiënt

Dit betekent voor deze patiënten dat zij zelf moeten zorgen voor vergoeding door CZ. Patiënten worden geïnformeerd dat zij de volledige rekening voor de behandeling ontvangen. Het is mogelijk dat de patiënt rechtstreeks met de tandarts contact opneemt vanwege de declaratie en de tandarts kan de patiënt vervolgens doorverwijzen naar Infomedics.

De keuze is aan de mondzorgaanbieder

Welke optie voor jouw praktijk de beste is, kun je inschatten op basis van onder andere:

  • je patiëntenbestand,
  • je ervaringen met de contacten met je patiënten,
  • het aandeel van mondzorgprestaties die niet onder de verzekeringsvoorwaarden vallen (bijv. cosmetische mondzorg),
  • je ervaring met betwisting van declaraties,
  • het aandeel CZ-verzekerden in je praktijk - inclusief de CZ-merken OHRA, Just en NN (Nationale-Nederlanden)
  • enzovoort.

Infomedics heeft aangegeven dat de keuze niet definitief hoeft te zijn: als je ervaring met één van de twee opties tegenvalt, kun je dus nog veranderen.

CZ over declareren mondzorg en nieuw declaratiesysteem

Reactie Infomedics aanpassing beleid CZ

Geen wijzigingen bij Anders Medical Factoring

De nieuwe CZ-aanpak heeft geen gevolgen voor de werkwijze van Anders Medical Factoring.