factureren

Wat zijn mijn rechten en plichten als een bewindvoerder een nota niet wil betalen?

Betalen bij de tandarts

Nieuwe declaratieafhandeling CZ en aanpassingen Infomedics

Declareren

NZa wijst op juist declaratiegedrag

Betalen

Terugbetaling na controle door een zorgverzekeraar, hoe zit dat?

Jongere

Patiënt vanaf 16 jaar moet eigen nota krijgen