Nieuw model Overeenkomst van opdracht Mondzorgpraktijk beschikbaar

Mariska de Beijer
2 minuten
Image
man en vrouw schudden handen
De Belastingdienst heeft de nieuwe modelovereenkomst van opdracht Mondzorgpraktijk beoordeeld. Met deze overeenkomst leggen tandartsen en mondhygiënisten afspraken over de samenwerking en arbeidsrelatie vast. Het nieuwe model is vanaf nu online beschikbaar.

Waarom is er nieuwe modelovereenkomst?

De Belastingdienst geeft voor een periode van 5 jaar een oordeel over een modelovereenkomst. De oude modelovereenkomst stamt uit 2018 en was daardoor medio december 2022 verlopen. We hebben samen met NVM-mondhygiënisten en de VvAA het oude model herzien en ter beoordeling aan de Belastingdienst aangeboden. Deze is opnieuw beoordeeld en nu bruikbaar tot 2028.

Wat is er veranderd?

Tekstueel zijn er wat wijzigingen doorgevoerd. Zo is bijvoorbeeld de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) nu ook benoemd in de overeenkomst en zijn de keuzeopties duidelijker aangegeven. In de uitvoer en het gebruik van het model is niets veranderd.

Moet ik mijn bestaande overeenkomst aanpassen?

Als je voor medio december 2022 een overeenkomst bent aangegaan, dan hoef je nu niets te doen. Ben je na medio december 2022 een overeenkomst aangegaan? Dan raden we je aan om de oude overeenkomst om te zetten naar het nieuwe model.

Wijzig niets en werk volgens gemaakte afspraken

Om te voorkomen dat het oordeel van de Belastingdienst vervalt, mag je inhoudelijk niets wijzigen in de gearceerde onderdelen van de modelovereenkomst. En moet je bij andere wijzigingen het effect op de aard van de arbeidsrelatie inschatten. Daarnaast is het belangrijk dat je daadwerkelijk conform de gemaakte afspraken werkt. Alleen dan is er géén sprake van een dienstverband:

  • De opdrachtgever heeft dan een vrijstelling voor de inhoudingsplicht voor de loonheffingen.
  • De opdrachtnemer voldoet aan de eerste voorwaarde voor ondernemerschap. 

Naar de modelovereenkomst van opdracht Mondzorgpraktijk