KNMT lanceert Vertrouwenspunt Tandarts

Webredactie
2 minuten
Uitgestoken hand voor hulp aanpakken
Tandartsen of orthodontisten met problemen bij het functioneren op hun werk kunnen hulp krijgen. Het Vertrouwenspunt Tandarts is daarbij een eerste vertrouwde en veilige omgeving voor tandartsen en door tandartsen om deze hulp in gang te zetten.

20% van de tandartsen heeft of had een collega met problemen die de kwaliteit van het werk negatief beïnvloeden

Uit een peiling onder 100 KNMT-leden door de afdeling Onderzoek van de KNMT in 2022 bleek dat 21% van de respondenten een collega heeft getroffen die problemen had waardoor het functioneren in gevaar kwam.

Die problemen kunnen tijdelijk zijn, maar soms duurt het langer. De groep die echt in de problemen raakt, is niet altijd in staat op het juiste moment de goede hulp te vinden, bijvoorbeeld omdat ze niet kunnen onderkennen dat ze een probleem hebben of zich er heel erg voor schamen. Met risico’s voor de zorg aan patiënten van dien. Daar wil de KNMT, met het Vertrouwenspunt Tandarts, een helpende hand bieden.

Vertrouwenspunt Tandarts organiseert hulp bij bepalen oplossingsrichting

Het Vertrouwenspunt Tandarts bestaat uit een commissie van tandartsen die triage doet op basis van de geanonimiseerde informatie, een gekwalificeerde medewerker van de KNMT voor de intake en een coach om de hulpvraag te onderzoeken.

Als het eerste contact aanleiding geeft tot een vervolg, dan zoekt de ingeschakelde coach met de tandarts de juiste begeleiding of zorg. Daarna blijft het Vertrouwenspunt Tandarts meer op afstand en houdt de vinger aan de pols om te zien of de begeleiding zorgt voor de gewenste oplossing. Zodat de tandarts uiteindelijk weer met vertrouwen zijn of haar vak kan uitoefenen.

Ook collega's of familie kunnen contact opnemen met het Vertrouwenspunt Tandarts

Een collega of familielid weet, voelt en ziet vaak al dat er wat aan de hand is. Dan is het misschien gewenst om het gesprek aan te gaan, maar dat is niet altijd makkelijk of pakt mogelijk anders uit dan gehoopt. Het inschakelen van het Vertrouwenspunt Tandarts kan dan een eerste stap naar de oplossing zijn voor de tandarts die in de problemen zit. Privacy en vertrouwelijkheid hebben de hoogste prioriteit tijdens het gehele hulptraject.

Voorheen was deze dienst ondergebracht in de Stichting Monitor Mondzorg. 

Lees meer over het Vertrouwenspunt Tandarts