Keuringsrapporten of adviezen aan derden? Gebruik prestatiecode Y01

Evert Berkel
1 minuut
dental check
Enige jaren terug stonden er in het prestatie hoofdstuk Consultatie en diagnostiek aparte codes voor het maken van keuringsrapporten, de codes C70, C75 en C76. Deze prestaties zijn op enig moment geschrapt door de NZa.

Verstrekken informatie aan derden

In 2020 is de prestatie Y01 aan de lijst toegevoegd voor het verstrekken van informatie aan derden. Het was niet duidelijk dat prestatie moet worden gebruikt indien keuringsrapporten voor bijvoorbeeld een aanvullende verzekering wordt afgegeven omdat de 'oude C-codes' nog zijn opgenomen in de prestatiecodelijst die Vektis ieder jaar publiceert.

Tarievenboekje biedt uitgebreide toelichting

Met de NZa en de zorgverzekeraars is afgesproken dat hiervoor alleen Y01 nog moet worden gebruikt. Deze prestatie moet ook worden gebruikt indien informatie wordt verstrekt aan bijvoorbeeld een advocaat of verzekeraar in het kader van een schadegeval. In het tarievenboekje staat een uitgebreid toelichting. Ook op mondzorgkosten.nl is hierover meer informatie te vinden.