Handreiking bezoldiging interne toezichthouder verschenen

Hans Scholten
1 minuut
Image
regeldruk
Welke vergoeding bied je de interne toezichthouders van je praktijk? Daarvoor heeft de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) een handreiking uitgebracht. Daarin staat een aantal suggesties om de bezoldiging voor de leden van de eigen toezichthouder vast stellen.

In de handreiking van de NVTZ staat een aantal algemene uitgangspunten, relevante factoren en praktische zaken toegelicht. Ook is er aandacht voor de bezoldiging bij kleinere instellingen, zoals mondzorgpraktijken. Het is volgens de handreiking overigens ook mogelijk toezichthouders onbezoldigd aan te stellen.

Raad van Toezicht verplicht voor grote praktijken

Het aanstellen van een interne raad van toezicht of raad van commissarissen is sinds 1 januari 2024 verplicht voor zorgaanbieders waar meer dan 25 zorgverleners structureel zorg verlenen. Biedt je praktijk mka-chirurgie of andersoortige medisch specialistische zorg? Dan moet je al een interne toezichthouder aanstellen als er meer dan 10 zorgverleners zorg verlenen.

Handreiking bezoldiging leden interne toezichthouder zorg

KNMT wil hogere grens voor verplicht toezicht

De KNMT blijft zich, samen met de Eerstelijnscoalitie, sterk maken voor een betere regeling rondom het verplichte interne toezicht. Minister Helder heeft vorig jaar beloofd te zullen bezien of het niet beter is om de grens voor eis tot intern toezicht te verhogen, naar bijvoorbeeld 50 medewerkers. Naar verwachting deelt de minister de uitkomsten van deze verkenning medio dit jaar met de Tweede Kamer.