facebook

Geen uitstel voor organiseren van intern toezicht

Hans Scholten
2 minuten
Image
Voorraad bij de tandarts
Minister Helder heeft de Tweede Kamer eind september laten weten dat er een verkenning komt naar de verplichting voor zorgaanbieders van een bepaalde omvang om een interne toezichthouder aan te stellen, een eis die voortvloeit uit de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Dat betekent echter niet dat zorgaanbieders kunnen wachten met het instellen van dat interne toezicht, blijkt nu.

Uit een toelichting van het CIBG, dat de vergunningverlening doet, blijkt dat zorgaanbieders met meer dan 25 zorgverleners alleen een vergunning krijgen als ze ook het interne toezicht geregeld hebben; dat is conform de huidige eisen van de Wtza. Die vergunning moeten ze voor 1 januari 2024 aanvragen. 

Het CIBG zegt op de site Toetreding zorgaanbieders wel toe:  “Minister Helder heeft aangegeven dat er een verkenning komt naar de inrichting en invulling van het intern toezicht. Mogelijk heeft u in afwachting daarvan het intern toezicht nog niet ingericht. Voldoet u om deze reden nu nog niet aan de eisen van het intern toezicht, maar bent u hier wel mee bezig? Wacht dan niet met uw vergunningaanvraag, maar dien deze zo snel mogelijk in. Waar nodig neemt het CIBG contact met u op en krijgt u de tijd om alsnog aan de eisen te voldoen. Het is namelijk belangrijk dat u uiterlijk 31 december 2023 een vergunningaanvraag indient.”

Intern toezicht meegenomen in vergunningaanvraag

Concreet betekent dit dat het intern toezicht wordt meegenomen in de vergunningaanvraag. Wel kan je bij je aanvraag aangeven dat je er nog mee bezig bent in afwachting van verkenning van de minister. Het CIBG zal in dat geval contact met je opnemen om te kijken wanneer en hoe je dan aan de verplichting kan voldoen. 

Eerstelijnscoalitie vindt onduidelijkheid praktische uitvoering onwenselijk

De Eerstelijnscoalitie, waarvan de KNMT onderdeel is, vindt deze onduidelijkheid over de praktische uitvoering van de verplichting tot intern toezicht onwenselijk. We zullen hiervoor aandacht vragen bij het CIBG, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Inspectie voor Gezondheid en Jeugd (IGJ) en pleiten voor meer duidelijkheid.

Minister verkent hogere getalsgrens verplichting intern toezicht

Eind september heeft de minister aan de Tweede Kamer aangegeven vanwege geluiden uit het veld te willen bezien of het niet beter is om de grens voor eis tot intern toezicht te verleggen. Nu zijn alleen zorgaanbieders met meer dan 25 medewerkers verplicht intern toezicht in te stellen. De uitkomsten van deze verkenning deelt zij medio volgend jaar met de Kamer.

Per 1 januari 2024 eindigt de overgangsperiode van de Wet toetreding zorgaanbieders, Wtza. Vanaf dat moment word je geacht te voldoen aan de verschillende vereisten die deze wet aan zorgaanbieders stelt. Controleer of jouw praktijk al zover is:

Overgangsperiode Wtza eindigt: ben jij er klaar voor?