facebook

Factuur uit de EU? Let op vermelding reverse-charge of BTW verlegd

Hans Scholten
2 minuten
Schulden en de zorgverzekering
Koop je voor je praktijk of beroep spullen en krijg je daarvoor een factuur uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen? Check dan of er ‘reverse-charge VAT’ of ‘BTW verlegd’ op staat vermeld. Als dat zo is, moet je mogelijk zelf aangifte doen van de import en de BTW op het product voldoen. 

De termen 'BTW verlegd' en 'reverse charge VAT' houden in dat de leverancier de BTW die met de levering van je bestelling samenhangt ‘verlegt’ naar het land van de afnemer. De leverancier hanteert het nul-procent tarief voor de export en de afnemer moet dan aangifte doen van de import en de BTW op het product op aangifte voldoen.

Let op: spullen komen soms uit Nederland, de factuur uit het buitenland

We krijgen signalen dat deze verplichting tot het doen van aangifte soms over het hoofd gezien wordt. Ook door accountants of fiscalisten. De problematiek lijkt vooral te spelen als producten uit Nederland geleverd (lijken te) worden maar waarbij de facturering gebeurt vanuit een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen of IJsland. 

Als je artikelen uit de EU, Liechtenstein, Noorwegen of IJsland (dat zijn de landen die behoren tot de zogenaamde Europese Economische Ruimte, of EER) koopt of heb gekocht, dan raden we je aan te controleren of er sprake is van verlegde BTW, waardoor er mogelijk dus een btw-verplichting is ontstaan. Het is vervolgens aan te bevelen om met je accountant of fiscalist over een suppletie-aangifte te overleggen. 

BTW verschilt per product

De mogelijk verschuldigde BTW verschilt afhankelijk van het product. Gaat het om techniekwerkstukken die door een tandtechnicus of tandarts vervaardigd worden, dan geldt een vrijstelling van het afdragen van BTW. Gaat het om andere artikelen dan kan het BTW-tarief van 9% of 21% van toepassing zijn. 

Te maken gehad met verlegde BTW? Meld het ons

Heb je te maken gekregen met deze problematiek, dan hoort team Ledenservice graag van je, zodat we een betere indruk kunnen krijgen van de omvang ervan in de mondzorg. Wij blijven in overleg met andere beroepsorganisaties en leveranciers over dit thema.