facebook

Den Haag doordrongen van noodzaak oplossen tandartsentekort

Anita Zijlstra
2 minuten
Tweede Kamer
De noodzaak om het aantal opleidingsplaatsen Tandheelkunde uit te breiden, heeft inmiddels een flink draagvlak in politiek Den Haag. Dat bleek tijdens het Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg deze week, waarin de diverse woordvoerders hebben gevraagd om duidelijkheid hierover.

Zo onderstreepten Kamerleden Jacqueline van den Hil (VVD) en Caroline van der Plas (BBB) wederom het belang van het voldoende op te leiden aantal tandartsen om de mondzorg toekomstbestendig te organiseren. Het aantal studieplaatsen dient conform het advies van het Capaciteitsorgaan te worden verhoogd van 261 naar 345,  zo stellen zij. Van den Hil: “Het is tijd voor actie op dit dossier.” Tevens vindt zij dat er aandacht moet zijn voor een nieuwe opleidingslocatie Tandheelkunde om tegemoet te komen aan een evenwichtige regionale spreiding van tandartsen.

Minister Kuipers moet met schriftelijke reactie komen

Minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) gaf aan zich ernstig zorgen te maken over het oplopende tekort aan alle zorgverleners. Maar liefst 40 procent overweegt de sector te verlaten. Daarnaast staat ook de instroom onder druk, omdat het niet lukt meer mensen op te leiden en enthousiast te krijgen voor werken in de zorg. “Op deze wijze is het tekort niet bij te benen”, aldus minister Helder. Wat betreft het tandartsentekort heeft zij toegezegd dat minister Ernst Kuipers (VWS) alle vragen van de verschillende fracties in de Kamer over het uitbreiden van het aantal opleidingsplaatsen schriftelijk moet beantwoorden. De KNMT zal de opvolging hiervan nauwlettend monitoren en partijen en stakeholders op de hoogte blijven houden van de nieuwste informatie.

Steun voor oproep KNMT

De KNMT is blij dat de regeringspartijen eensgezind zijn in de beoordeling van de ernst  van de capaciteitsproblematiek binnen de mondzorg. Wij ervaren hiermee steun voor onze oproep aan de ministeries van VWS en OCW gezamenlijk en gedragen uitvoering te geven aan de inhoud van het meest recente rapport van het Capaciteitsorgaan.