facebook

De wet DBA wordt niet gehandhaafd, toch komen er zzp-tandartsen in de problemen – hoe kan dat?

Hans Scholten
2 minuten
Belasting
Vanwege de onduidelijkheid van die wet wordt er momenteel beperkt gehandhaafd op de wet DBA. Maar dat geeft vooral opdrachtgevers zoals tandarts-praktijkhouders zekerheid. En niet de zzp-tandarts. Hoe zit dat precies?

Het beperkte handhaven van de wet DBA betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers ’buiten dienstbetrekking’ werken wanneer ze gebruik maken van de model overeenkomst van opdracht.

Buiten dienstbetrekking wil zeggen dat er geen sprake van loondienst of een zogenaamde fictieve dienstbetrekking is. Als gevolg daarvan weet een opdrachtgever momenteel zeker dat hij geen loonheffingen hoeft af te dragen en geen naheffingen van de Belastingdienst krijgt. 

Voldoen aan zzp-eisen wet DBA betekent niet automatisch ondernemer zijn

Maar voor de zzp’er geldt iets anders. Wie volgens de wet DBA niet in een dienstbetrekking werkt, is namelijk niet automatisch óók ondernemer voor de inkomstenbelasting. Want de criteria van de wet DBA zijn anders dan de criteria om te bepalen of iemand ondernemer voor de inkomstenbelasting is.

Beoordeling ondernemerschap door Belastingdienst op totale werksituatie

Bij de wet DBA gaat het erom het soort arbeidsrelatie tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer bij die ene opdracht vast te stellen. Maar bij de vraag of iemand ondernemer is voor de inkomstenbelasting draait het om meer dan die ene samenwerking.

Om te beoordelen of iemand al dan niet ondernemer is, wordt iemands totale werksituatie bekeken: hoe werkt iemand en welke opdrachten verwerft iemand in een bepaald belastingjaar?

Waar kijkt de Belastingdienst naar?

De Belastingdienst kijkt om te bepalen of een tandarts als ondernemer aangemerkt kan worden naar zaken als:

  • Declareert de tandarts onder eigen naam en AGB-code?
  • Loopt hij daadwerkelijk debiteurenrisico?
  • Werft hij actief opdrachten?
  • Investeert hij in materiële zin?
  • Wordt hij tijdelijk ingehuurd in verband met een bijzondere situatie?

Aan hoe meer kenmerken een tandarts voldoet, hoe steviger hij bij de beoordeling staat. 

Geen ondernemer volgens de Belastingdienst? Dan herziene belastingaangifte

Vindt de Belastingdienst dat een zzp-tandarts niet voldoet aan de voorwaarden voor het ondernemerschap, dan wordt het inkomen niet beschouwd als ‘Winst uit onderneming’ maar als ‘Resultaat uit overige werkzaamheden’ – en dan gelden andere, minder gunstige belastingregels en -tarieven. Iemands belastingaangifte wordt dan herzien.