Brand in de praktijk, wat nu?!

Hans Scholten
2 minuten
Bhv brand
Het kan altijd gebeuren, ook in de mondzorgpraktijk: brand. Zo’n vuurtje ontstaat ogenschijnlijk uit het niets en kan razendsnel grote gevolgen hebben. Wat moet je voorbereiden en hoe handel je op het moment zelf? Bekijk de video.

Oververhitte apparatuur, kortsluiting in een stekkerdoos of in de meterkast, brand ontstaat bijna altijd onverwacht. Het eerste signaal is meestal een brandlucht, al dan niet vergezeld gaand van rook. Of het in de praktijk aanwezige brandalarm gaat af.

Natuurlijk zijn de eerste reacties schrik en ongeloof. Bel desondanks onmiddellijk 112 en maak melding van de brand, ook als die nog tamelijk onschuldig lijkt. Want vuur kan in zeer korte tijd om zich heen grijpen. Zorg er als 112 gebeld is voor dat personeelsleden en patiënten zo snel mogelijk naar een veilige plek buiten het pand gaan.

Pas als dat is gebeurd, kan een poging worden ondernomen om het vuur te doven. Veel mensen gebruiken daarvoor water, bijvoorbeeld uit een brandslanghaspel. Is deze niet aanwezig, dan zijn er alternatieven. Je kunt een brandhaard ook afdekken met een blusdeken of met schuim uit een brandblusapparaat, Die hoort in iedere praktijk aanwezig te zijn. Als het afdekken het vuur niet dooft, zorgt het er in ieder geval voor dat het zich niet verder verspreidt.

Het is uiteindelijk de brandweer die bepaalt of de oorzaak of de oorzaak van de brand is weggenomen en de situatie weer veilig is.

Bekijk de video met tips:

BHV in de praktijk

Is er brand, dan kan de bedrijfshulpverlener de brand bestrijden, eerste hulp bij ongevallen geven en de gevolgen van ongevallen beperken. Daarnaast kan de BHV'er alle personen in de praktijk alarmeren en evacueren in noodsituaties. Iedere werkgever is verplicht bedrijfshulpverlening (BHV) te hebben. In kleine bedrijven kan de werkgever zelf de BHV’er zijn. De KNMT biedt speciaal voor de tandartspraktijk ontwikkelde BHV-trainingen aan.

Deze video kwam tot stand met medewerking van Crisicom en tandarts Frank Soors d’Ancona in Soest.