5 tips om privacy-vriendelijk gedrag in de praktijk te stimuleren

28 mei 2019

Het nemen van maatregelen vanwege de privacywet AVG  - die een jaar geleden werd ingevoerd - heeft veel tandartspraktijken de nodige tijd en moeite gekost. Vraag blijft of het onderwerp privacy wel voldoende leeft in de praktijk. 5 tips om privacy-vriendelijk gedrag te stimuleren.  

Tip 1: Zie privacy niet als verplichting maar als een vorm van aandacht

Spreek met elkaar niet over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als een wet met een serie verplichtingen, maar als het antwoord op de vraag van patiënten om zorgvuldige om te gaan met hun gegevens. Zie de AVG als een kans: aandacht hebben voor privacy en netjes omgaan met persoonsgegevens, bevordert een goede reputatie bij patiënten.

Tip 2: Praat regelmatig met elkaar over privacy

Zorg dat het onderwerp privacy op de radar blijft door het een vast agendapunt op het werkoverleg te maken. Bespreek bijvoorbeeld elke maand een ander privacy-gerelateerd thema. Of vraag iedere keer een andere collega te vertellen over een 'best practice' of juist een blunder op privay-gebied. Was er sprake van een datalek? Bespreek de casus dan met elkaar.

Tip 3: Beoordeel en beloon privacy

Neem het onderwerp privacy op in de beoordelingscyclus door het te bespreken tijdens het functionerings- en beoordelingsgesprek. Stel samen doelen en beloon medewerkers die veel te maken hebben met het thema en er goed op presteren.

Tip 4: Maak iemand 'privacy champion'

Wijs iemand in de praktijk aan die verantwoordelijk is voor alle privacy-gerelateerde zaken. Diegene gaat niet alleen over de protocollen en het technische deel van privacy maar ook over het motiveren van collega’s. Laat deze ‘privacy-champion’ bijvoorbeeld elk werkoverleg een korte update geven van wat er allemaal speelt rondom het onderwerp.

Tip 5: Maak privacy onderdeel van je inwerkprogramma

Zorg ervoor dat nieuwe medewerkers tijdens hun inwerkperiode te weten komen hoe er binnen de praktijk met privacy wordt omgegaan. Laat ze bijvoorbeeld het document met het privacybeleid van de praktijk doorlezen. En bespreek met elkaar welke privacy-aspecten er aan het werk van de betreffende functie zitten.

Meer over de AVG in de mondzorg

Total votes: 9

0 reacties op 5 tips om privacy-vriendelijk gedrag in de praktijk te stimuleren