Synoniemen

AVG
28 maart 2019

Weet u of u verplicht bent een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen? En wat die functie inhoudt en hoe u een functionaris vindt?

22 januari 2019

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een tandarts verplicht om persoonlijke gezondheidsgegevens van patiënten veilig te verwerken. Dat geldt dus ook voor het per e-mail sturen van dergelijke gegevens.

12 december 2018

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het aanstellen van een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) verplicht als op grote schaal bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt. Dit betekent dat tandartspraktijken, ook als ze die nog niet hadden, nu mogelijk een dergelijke functionaris moeten aanstellen.

06 december 2018

In antwoord op vragen van de KNMT heeft de Autoriteit Persoonsgegevens duidelijk gemaakt dat gezondheidsgegevens die nodig zijn om aan een patiënt verleende zorg in rekening te brengen, aan deze bedrijven mogen worden verstrekt.

26 oktober 2018

Na constructief overleg tussen de KNMT en GSN is de verwerkers­overeenkomst met GSN voor afnemers van Simplex gewijzigd. Deze nieuwe versie heeft het akkoord van de KNMT.

23 augustus 2018

In juli is de Aanpassingswet bij de op 25 mei 2018 inwerkinggetreden Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aangenomen. Deze Aanpassingswet treedt met terugwerkende kracht vanaf 25 mei 2018 in werking.

18 juli 2018

Mag een factoringmaatschappij de gezondheidsgegevens van een patiënt gebruiken, of is daar uitdrukkelijke toestemming van de patiënt voor nodig?

20 juni 2018

De KNMT is van mening dat een mondzorgpraktijk pas een Functionaris Gegevensbescherming (FG) hoeft aan te stellen  vanaf vijftienduizend ingeschreven patiënten of als er gemiddeld meer dan vijftienduizend patiënten per jaar worden behandeld. Hiervoor pleit ze in een brief die ze op 15 juni aan de Autoriteit Persoonsgegevens heeft gestuurd.

08 juni 2018

De nieuwe privacywet AVG geeft patiënten meer rechten ten aanzien van het verwerken van persoonlijke gegevens. Zo heeft een patiënt er recht op dat een tandarts desgewenst zijn gegevens vernietigd. Maar geldt dat ook voor het medisch dossier? En voor financiële gegevens van wanbetalers?

Een tandarts die zelfstandig in opdracht werkt in een praktijk van een ander, heeft niet dezelfde verplichtingen als een praktijkhouder. De rol van zzp'er kent wel eigen verplichtingen voor de AVG.