PE-online hulp bij vragen

Toelichting bij gebruik van en registratie binnen PE-online

Hoe gebruik ik PE-online om de omvang van mijn deskundigheidsbevorderende activiteiten aan te tonen?

U kunt uw dossier in PE-online openstellen voor de RTS. U geeft de RTS dan toestemming om uw dossier in PE-online in te zien. U ontvangt daarover een e-mail via PE-online voorafgaand aan het verlopen van uw registratie. De RTS kan uw dossier in PE-online alleen inzien vanaf het moment dat u uw dossier openstelt in het kader van uw herregistratie totdat de RTS een herregistratiebesluit heeft genomen. Alleen de uren uit de beoordelingsperiode zijn dan voor de RTS zichtbaar.

Hoe kan ik een wijziging van mijn persoonsgegevens voor het PE-online-systeem doorgeven?

Uw e-mailadres geeft u door via rts.herregistratie@knmt.nl. Dit kunt u niet zelf wijzigen. Om uw e-mailadres te kunnen verwerken, verzoeken wij u om in uw e-mail uw BIG-nummer te vermelden. Wij verwerken het door u opgegeven e-mailadres binnen 10 werkdagen.

 Wijzigingen van uw inloggegevens (wachtwoord) kunt u zelf in uw PE-online-dossier doorvoeren (onder ‘Mijn persoonsgegevens’).

Kan de RTS PE-online altijd inzien?

Nee, de RTS kan alleen inzage krijgen bij een verzoek om herregistratie, nadat u PE-online voor de RTS heeft opengesteld via PE-online. De inzage is beperkt tot de beoordelingsperiode van vijf jaar. En de RTS kan uw PE-online-dossier alleen inzien zolang er nog geen besluit is genomen.

De verwerking van gegevens en toestemming staat beschreven in de privacyverklaring van PE-online (pdf).

Wat is PE-online en wat wordt er in PE-online geregistreerd?

PE-online staat voor Permanente Educatie Online. In PE-online staan uw deskundigheidsbevorderende activiteiten. Daarbij gaat het om:

  • geaccrediteerde bij- en nascholing;
  • overige deskundigheidsbevorderende activiteiten;
  • deelname aan het visitatieprogramma.

Lees meer over PE-online

Wat moet ik zelf bijhouden en wat doen anderen voor mij?

Buitenlandse nascholing moet u zelf invoeren, met een document als bewijs van deelname. Overige deskundigheidsbevordering voert u ook zelf in.

Nederlandse geaccrediteerde nascholing gaat via de aanbieder naar PE-online, u ontvangt geen certificaat of bewijs van deelname. Controleert u wel de uren en juiste bijschrijving.

 Visitatie gaat via uw wetenschappelijke vereniging en zij voeren dat in in PE-online. Denk eraan visitatie ruim op tijd, een jaar van tevoren, aan te vragen. Dit heeft een aanzienlijke doorlooptijd. Als u het tijdig aanvraagt, is het afgerond voor uw herregistratie.