BIG-registratie voor tandartsen

Om als tandarts zelfstandig voorbehouden handelingen te mogen uitvoeren en om de (beschermde) titel ‘tandarts’ te mogen gebruiken, moet je je als tandarts te laten registreren in het BIG-register.

Het BIG-register, een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Daarnaast worden ook schorsingen, beperkte bevoegdheden of schorsingen door de IGJ vastgelegd. Het BIG-register is openbaar; iedereen kan er naar zorgverleners zoeken.

Het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voert het BIG-register. Het CIGB houdt zich ook bezig met de erkenning van buitenlandse diploma’s. Als tandarts met een buitenlands diploma, moet je voldoen aan de Nederlandse opleidingseisen en de taaleis. Het opleidingsniveau, eventueel in combinatie met relevante werkervaring, moet gelijk zijn aan die van een Nederlandse zorgverlener. BIG beoordeelt of je als tandarts met een buitenlands diploma aan deze eisen voldoet.

Pas wanneer het BIG-register een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, het wettelijk vereiste inschrijfgeld van 85 euro én een gewaarmerkte kopie van de opleidingsinstelling of  een uittreksel van DUO (digitaal of op waardepapier) heeft ontvangen, kan het verzoek tot registratie in het BIG-register in behandeling worden genomen.

De aanvraag duurt maximaal acht weken.

Eens in de 5 jaar moet een tandarts zich herregistreren in het BIG-register.

4 tips voor een zo ontspannen mogelijke BIG-registratie

Adreswijziging doorgeven?

Meestal hoef je adreswijzigingen niet door te geven aan het BIG-register. Alleen als je in het buitenland woont en geen BSN-nummer hebt, moet je contact opnemen.

BIG-registratie regelen

BIG-registratie regelen (Nederlands diploma)

BIG-registratie regelen (buitenlands diploma)