Stappenplan starten in loondienst

Checklist

  1. Regel je BIG-registratie.
  2. Vraag een AGB-code aan.
  3. Ga op zoek naar een geschikte werkplek.
  4. Onderhandel over een passend salaris en goede arbeidsvoorwaarden.
  5. Kom je in dienst van een instelling (zoals een universiteit, bij defensie, in de gehandicapten- of verpleeghuiszorg), dan heb je naast een individueel arbeidscontract vaak ook te maken met een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). In een CAO is een aantal arbeidsvoorwaarden collectief geregeld. Voor KNMT-leden die onder een CAO-vallen worden de belangen behartigd door FBZ. FBZ praat namens de leden van de KNMT mee over CAO's en sociale plannen.
  6. Vraag je werkgever naar diens verzekeringen, benader jouw adviseur voor advies over de verzekeringen die je zelf moet afsluiten. Maak zonodig gebruik van aantrekkelijke kortingen uit het KNMT-verzekeringspakket.
  7. Zorg voor een individuele klachtenregeling. Zo'n klachtenregeling en aansluiting bij een geschillencommissie is inbegrepen bij je KNMT-lidmaatschap.
  8. Controleer hoe het zit met je pensioen: is er via je werkgever iets geregeld? Zo niet, ga de pensioenmogelijkheden na en regel zelf je oudedagsvoorziening.
  9. Check of je op koers bent: de KNMT geeft je graag persoonlijk en onafhankelijk advies in een Startersgesprek!
Tandarts voor kwetsbare groepen