IAPD 2023 Congress

The International Association of Paediatric Dentistry (IAPD) houdt van 14 tot en met 17 juni 2023 in Maastricht de 29e editie van haar congres.

IAPD 2023 in Nederland geeft je de gelegenheid om met 1200 deelnemers uit 70 landen de laatste onderzoekresultaten te horen uit verschillende deelgebieden van de kindertandheelkunde. En om contact te leggen met wetenschappers en beroepsgenoten uit het vak.

Het congres beoogt een forum te bieden voor het uitwisselen van internationale informatie over tandheelkunde en bij te dragen aan de vooruitgang en bevordering van goede mondgezondheid voor kinderen en daarnaast onderzoek in dit vakgebied aan te moedigen. Het brede en uitdagende wetenschappelijke programma van IAPD 2023 krijgt als thema ‘Krachten bundelen’.

Onder de deelnemers zullen zijn: kindertandartsen, huisartsen, mensen uit andere beroepen in de mondzorg met interesse in kindertandheelkunde, en vooraanstaande deskundigen uit de internationale dentale industrie.

De IAPD telt 69 verenigingen en organisaties, waaronder de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK), uit het gastland van de IAPD 2023.

Meer informatie en aanmelden IAPD congres 2023

Kalender

14 juni 2023
IAPD 2023 Congress
14 tot en met 17 juni
Maastricht