10 tips voor een gesprek met een collega over je zorgen

Voorbereiding

 1. Bedenk allereerst vanuit welke rol je het gesprek aangaat en bereid het gesprek goed voor:
  • Zet de feiten op een rij en bedenk wat je wilt bereiken met  het gesprek.
  • Bespreek de inhoud van het gesprek eventueel vooraf door met een vertrouwenspersoon en/of een bedrijfsarts.  
  • Zorg dat je het beleid van de organisatie kent als het gaat over middelengebruik en verslaving.
    
 2. Regel voor het gesprek een rustige gespreksruimte op een rustig tijdstip en zorg voor voldoende tijd. Voer het gesprek indien mogelijk met een derde erbij.
   
 3. Besef dat er vaak meerdere signalen uit de omgeving of gesprekken nodig zijn, voordat je collega erkent hulp nodig te hebben en/of te zoeken.

Het gesprek

 1. Begin het gesprek met dat je je zorgen maakt om je collega en/of de patiëntveiligheid.
   
 2. Ga met je collega in gesprek over waargenomen feiten en gedrag, zonder oordeel of subjectieve uitspraken.
   
 3. Geef je collega de gelegenheid om te reageren en emoties te uiten. Het kan zijn dat je collega ontkent, boos wordt of anderszins emotioneel reageert tijdens het gesprek. Laat stiltes vallen, waardoor je de mogelijkheid creëert dat de ander zich opent.
   
 4. Wees je bewust van je eigen emoties en non-verbale communicatie. Non-verbale communicatie is belangrijker dan gesproken woorden. Let er ook op dat je woorden parallel lopen aan je nonverbale communicatie.
   
 5. Houd rekening met 2 scenario’s:
 • Als je collega het probleem ontkent, probeer de achtergrond van het eventuele probleem te verhelderen en vraag door op de feiten. Maak op korte termijn een nieuwe afspraak. Als je collega geen vervolgstappen wil nemen, overweeg dan om contact op te nemen Vertrouwenspunt tandarts.  
 • Als je collega het probleem erkent, dring dan aan op het snel zoeken van hulp, bijvoorbeeld door een afspraak te maken met de huisarts of contact te zoeken met het Vertrouwenspunt Tandarts. Bespreek samen de mogelijke vervolgstappen en maak hierover concrete afspraken.
   

Afronding van het gesprek

 1. Bespreek of en hoe jullie de afspraken vastleggen en vertrouwelijk aan elkaar terugkoppelen.
   
 2. Sluit het gesprek af zoals je het begonnen bent. Dat je je zorgen maakt om je collega en/of de patiëntveiligheid. Wees je ervan bewust dat het gesprek voor jullie beiden intensief was. Wees ook over je eigen gevoelens open en eerlijk in de afsluiting.

Bron: Toolkit KNMG -10 tips voor het bespreekbaar maken van middelengebruik en verslaving wanneer je je zorgen maakt om een collega