Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZa)

Verrekijker

Getalsgrens verplicht intern toezicht verhoogd naar 50 zorgverleners

regeldruk

Deadline jaarverantwoording Wtza nadert

regeldruk

Handreiking bezoldiging interne toezichthouder verschenen

Kijk aan

Doorbraak: openbare jaarverantwoording vereenvoudigd voor kleine zorgaanbieders

Tandartspraktijk

Wijziging grensbedragen jaarverantwoording kan leiden tot kleine lastenverlichting

Administratie

Oproep: "Stel jaarverantwoording uit voor alle zorgaanbieders"

Voorraad bij de tandarts

Geen uitstel voor organiseren van intern toezicht

Minister Helder neemt het rapport 'Stop de stapeling' in ontvangst

Minister neemt onderzoek ‘Stop de stapeling’ over regeldruk zorg in ontvangst

Behandeling in de stoel bij de tandarts

Overgangsperiode Wtza geëindigd: heb jij je zaken op orde?

administratie-wtza

KNMT vraagt duidelijkheid over verplicht intern toezicht