06 november 2018

De KNMT zoekt een beleidsadviseur tandarts-specialisten die de belangen van de bij ons aangesloten mka-chirurgen en orthodontisten behartigt.

23 oktober 2018

De remuneratiecommissie van de KNMT ondersteunt de Raad van Toezicht bij diens toezichthoudende taken en verantwoordelijkheden op het gebied van het bezoldigingsbeleid, de bezoldigingsstructuur en de bezoldiging van de individuele bestuursleden. De KNMT zoekt een lid voor deze commissie.

De KNMT is op zoek naar een lid voor de remuneratiecommissie.

19 oktober 2018

De klachtenfunctionarissen van de KNMT bemiddelen tussen klager en de aangeklaagde tandarts. Om de bemiddeling te laten slagen kan het nodig zijn dat de klachtenfunctionaris een beroep doet op een onafhankelijk deskundige. De KNMT zoekt hiervoor nu onafhankelijk deskundige algemeen practici.

19 oktober 2018

De Communicatie Adviesraad is  het klankbord voor de afdeling Communicatie van de KNMT. In de Communicatieadviesraad is nu ruimte voor twee nieuwe leden.

Wat vindt u van onze communicatie met u? Zet de KNMT de verschillende communicatiemiddelen op de juiste manier in? Raken we de juiste snaar of mag het wel wat subtieler, of juist agressiever? Mist u iets, of wordt u juist overvoerd met informatie?

30 augustus 2018

Gezocht: leden die het leuk vinden om hun kennis en ervaring in te brengen bij het de ‘inhoudelijk’ actualiseren van KNMT-richtlijnen en aanverwante producten. 

16 juli 2018

De KNMT zoekt een beleidsadviseur specialisten voor 28 - 36 uur per week.