facebook

richtlijnen

man met kiespijn

KNMT Praktijkrichtlijn Opvang tandheelkundige spoedgevallen is klaar

Vraag en antwoord bij opvang spoedgevallen

Knmt-app

Richtlijnen: zo gevonden via de KNMT-app

Aansluiting bij een spoedpraktijk

Organisatie van de spoedgevallendienst

Verslaglegging bij spoedgevallen

Bereikbaarheid en triage

Beoordeling van spoed

Opvang tandheelkundige spoedgevallen

Röntgen-radiologie

Opnieuw inspecties röntgenapparaten bij tandartspraktijken