08 maart 2019

Tot nader order gaat de IGJ niet handhaven op het zichtbaar voeren van het BIG-nummer. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil een oplossing met aandacht voor de administratieve lasten en voldoende tijd voor de invoering.

27 februari 2019

De KNMT roept minister De Jonge van VWS op om geen overbodige en onnodige administratieve lasten op te leggen rondom het verplicht bekend maken van het BIG-nummer. Ook wil de vereniging dat de nieuwe eisen niet per 1 april ingaan maar per 1 januari 2020.

26 februari 2019

Er zijn nog een paar plekken vrij op de schrapsessies waarin tandartsen een einde gaan maken aan onzinnige regels en overbodige administratieve lasten gaan schrappen. Komt u meehelpen 'paarse krokodillen' te bestrijden? De eerste schrapsessie is komende dinsdag 5 maart.

18 februari 2019

Door een wijziging in de Wet BIG moeten de BIG-nummers van alle BIG-geregistreerde zorgverleners per 1 april  2019 actief bekend worden gemaakt. Hierdoor wordt het voor patiënten makkelijker om te controleren of een tandarts, orthodontist of MKA-chirurg in het BIG-register staat ingeschreven.

31 januari 2019

Wilt u meehelpen om de administratieve lasten in de tandartspraktijk te verlagen? Zodat er meer tijd overblijft voor de zorg aan patiënten? Helpt u mee 'paarse krokodillen' te bestrijden? Kom dan naar de schrap- en verbetersessies die de stichting (Ont)Regel de Zorg samen met de KNMT organiseert.

20 november 2018

De norm voor een verplichte cliëntenraad wordt verhoogd van 10 naar 25 zorgverleners. Dat is de uitkomst van een spannend debat in de Tweede Kamer, waardoor de eerste lijn grotendeels wordt uitgezonderd van de werking van de Wet medezeggenschap cliënten zorgsector (Wmcz). De KNMT, die zich samen met andere eerstelijnskoepels heeft ingezet voor deze uitkomst, is opgelucht.

20 september 2018

Uit de recente enquête ‘Administratiedruk tandartsen’ van de VvAA en KNMT in het kader van de actie (Ont)regel de Zorg blijkt dat tandartsen zo’n 10 uur per week besteden aan administratie. Voor 90 procent van hen vermindert dit het werkplezier. Het meest tijdrovend vindt men het aanvragen van machtigingen.

18 september 2018

Gemiddeld besteedt een tandarts een kwart van zijn werkweek aan administratie. Een deel daarvan hoort gewoon bij het werk, maar veel wordt als tijdrovend en onnodig belastend ervaren. In het kader van de actie (Ont)regel de Zorg wordt nu beoordeeld of het niet wat minder kan. VvAA en KNMT deden er samen onderzoek naar.

13 september 2018

Kleinschalige zorgaanbieders binnen de eerste lijn moeten niet worden opgezadeld met een grote lastenverzwaring, zoals een cliëntenraad, als gevolg van de Wmcz. Dat is de voorlopige uitkomst van het debat over het wetsvoorstel Wmcz.

31 augustus 2018

Met het wetsvoorstel Medezeggenschap Cliënten Zorgsector (Wmcz) wil minister Bruins van VWS de zeggenschap van patiënten formaliseren door zorgaanbieders met meer dan 10 zorgverleners (inclusief ondersteunend personeel) te verplichten een cliëntenraad in het leven te roepen. Als eerstelijnsorganisaties vinden wij dit een zeer ongewenste ontwikkeling en pleiten voor een uitzonderingspositie van kleinschalige zorgaanbieders.