regeldruk

Kijk aan

Doorbraak: openbare jaarverantwoording vereenvoudigd voor kleine zorgaanbieders

Politiek café van de Eerstelijnscoalitie over regeldruk

Politiek Café: vertrouwen sleutelwoord bij terugdringen regeldruk

Administratie

Eerstelijnszorg vraagt aandacht voor lastenvermindering bij informateur

Administratie

Oproep: "Stel jaarverantwoording uit voor alle zorgaanbieders"

Minister Helder neemt het rapport 'Stop de stapeling' in ontvangst

Minister neemt onderzoek ‘Stop de stapeling’ over regeldruk zorg in ontvangst

administratie-wtza

KNMT vraagt duidelijkheid over verplicht intern toezicht

Organiseren-uitwerken-laptop

Zorgkoepels vragen staatssecretaris om zorg uit te zonderen van renseigneringsverplichting

Groep meeting raad

Stappenplan: zo richt je een cliëntenraad op

Blok aan het been regeldruk

Taaie materie, blijkt, dat ‘(ont)regelen’ van de zorg

Schrapsessie ontregel de mondzorg kl

Mondzorg gaat bureaucratie te lijf met schrap- en verbeteragenda