Synoniemen

  • jeugd
  • kinderen
16 april 2019

Nog tot en met donderdag 25 april kunt u reageren op de klinische praktijkrichtlijn Mondzorg voor Jeugdigen (module Diagnostiek en aanvullend onderzoek). Het KIMO heeft deze conceptrichtlijn onlangs opengesteld voor commentaar. In de richtlijn worden aanbevelingen gedaan voor de mondzorg voor kinderen tot 18 jaar.

09 januari 2019

De petitie ‘Snoep en fris de schoolkantines uit’ van de stichting Toothcamp heeft nog meer handtekeningen nodig. Tandartsen wordt gevraagd de komende weken aandacht te geven aan de petitie in hun praktijk en deze ook te laten tekenen door patiënten. De benodigde materialen - waaronder de handtekeningenlijst en filmpje – worden hieronder beschikbaar gesteld.

08 januari 2019

De KNMT gaat graag in op een uitnodiging van het Zorginstituut Nederland (ZIN) om samen met mondzorgprofessionals en preventiedeskundigen te spreken over het bevorderen van de mondgezondheid van jeugdigen. Dit sluit aan bij het KNMT-pleidooi om het jeugdgebit vanuit breder perspectief te benaderen, waarbij aandacht voor gedrag centraal staat.

17 december 2018

Wat denkt u, de elektrische auto, is dat een vinding van de laatste jaren? Veel mensen menen van wel. Dit vervoermiddel werd echter al eind negentiende eeuw uitgevonden. Rond 1900 waren zelfs bijna alle auto’s elektrisch aangedreven. Wat dit met tandheelkunde te maken heeft? Eenzelfde hardnekkig misverstand bestaat er rond de schooltandarts.

29 november 2018

Henk van Gerven, Tweede Kamerlid voor de SP, heeft naar aanleiding van het Signalement Mondzorg 2018 op 29 november schriftelijk vragen gesteld aan minister Bruins voor Medische Zorg. Onder meer wil hij weten wat de minister gaat doen aan de verslechtering van de mondgezondheid bij de jeugd van 11 tot 23 jaar.

26 november 2018

Voor een gezond gebit moeten ouders en kinderen zich meer bewust zijn van een goede mondgezondheid. Om dit te bereiken, streeft de KNMT een brede samenwerking na tussen tandartsen, zorgverzekeraars, overheden, jeugdgezondheidszorg en huisartsen. Hiermee sluit de KNMT zich aan bij de bevindingen en conclusies van het Signalement Mondzorg 2018 van het Zorginstituut Nederland (ZIN), waaruit blijkt dat de mondgezondheid van 11-, 17- en 23-jarigen stagneert of zelfs verslechtert.

Wat kunt u als tandarts, naast uw werk aan de stoel natuurlijk, doen om meer kinderen te laten opgroeien met een gaaf gebit? Op deze pagina verzamelt de KNMT verschillende voorlichtings- en aanverwante initiatieven om dit doel te bereiken.

06 juli 2018

Van de ruim 1,2 miljoen Nederlandse jongeren tussen de 13 en 18 jaar drinkt 1 tot 2 procent regelmatig drie of meer blikjes energiedrank per dag. Deze dranken bevatten cafeïne, taurine en D-glucuronolacton.

06 juli 2018

Het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) is gestart met de ontwikkeling van een praktische richtlijn voor de behandeling van wortelcariës bij kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen. Ook werkt KIMO aan herziening van de richtlijn mondzorg voor jeugdigen.

31 mei 2018

Hoe zorgen we ervoor dat méér kinderen opgroeien met een gaaf gebit? Deze vraag stond centraal tijdens het symposium ‘Deuren open voor de allerjongste jeugd’ op donderdag 31  mei op ACTA, dat was georganiseerd door de KNMT en ACTA ter gelegenheid van het afscheid van hoogleraar Preventieve Tandheelkunde Cor van Loveren.