facebook

eerstelijnszorg

Administratie

Eerstelijnszorg vraagt aandacht voor lastenvermindering bij informateur

Minister van langdurige zorg Conny Helder

Kamerbreed steun voor kritiek jaarverantwoordingsplicht Wtza

samenwerken

1,5 miljoen voor onderzoek naar meer samenwerking in de mondzorg

Wmcz

Inspectie handhaaft voorlopig niet actief op nieuwe wet medezeggenschap

Groep meeting raad

Stappenplan: zo richt je een cliëntenraad op

Clientenraad

Eerste Kamer akkoord met verplichte cliëntenraad

Den haag

Eerste lijn vraagt Eerste Kamer aandacht voor visie op Wmcz

Microfoon spreker

Eerstelijns zorg ageert tegen cliëntenraden in kleine instellingen

EerstelijnsCafé

Tijd, aandacht en samenwerking voor betere ouderenzorg