Klachtenregeling IQual

Als een deelnemer een klacht heeft over IQual, dan kan hij of zij deze binnen een maand na het plaatsvinden van het klachtwaardig feit, schriftelijk of per e-mail indienen bij IQual.

Richt je schrijven aan:
IQual
t.a.v. mw. K. van Apeldoorn
Antwoordnummer 54554
3504 WC Utrecht

Of mail naar: iqual@knmt.nl.

Klachten worden vertrouwelijk behandeld

Bij ontvangst van een klacht, ontvangt de deelnemer binnen 1 week een ontvangstbevestiging en een termijn (van maximaal 6 weken) waarbinnen de klacht beantwoord zal worden.

Mocht deze termijn niet voldoende zijn voor het afwikkelen van de klacht, wordt de deelnemer hiervan binnen de gestelde tijd bericht.

Onafhankelijke uitspraak als geen oplossing gevonden wordt

Mocht er geen aanvaardbare oplossing voor beide partijen gevonden worden, dan leggen wij de klacht voor aan mevrouw mr. S.A.N. Visscher te Zeist.

Mevrouw Visscher is een onafhankelijke derde partij. Haar uitspraak is bindend voor de KNMT.