facebook

Steriel instrumentarium

Hier krijg je inzicht in de werkwijze met steriel instrumentarium op de werktablet bij chirurgische ingrepen in de mondholte.

De chirurgische ingrepen zijn verdeeld in in CH-1 (chirurgie met een hoog risico) en CH2 (chirurgie met een laag risico). Een extractie valt nu onder CH-2-chirurgie.

Aanbevelingen

Bekijk de aanbevelingen uit de richtlijn Infectiepreventie over chirurgische ingrepen in de mondholte (pdf)

Het werkveld bij chirurgische ingrepen in de mondzorgpraktijk

Bij categorie CH - 1 chirurgische ingrepen in de mondholte met steriel werktablet:

 • streef naar een steriel werkveld door:
  • altijd te werken met assistentie;
  • de behandelkamer in te richten voor steriel werken;
  • operateur en assistent schone werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen (mondmasker en beschermingsbril) te laten dragen;
  • het gebied rondom de mond te ontsmetten met 0,12 - 0,2 % Chloorhexidine of handalcohol en af te dekken met een steriele doek;
  • steriel instrumentarium en steriele materialen uit te leggen op een steriel  werktablet;
  • gebruik te maken van steriele handschoenen, sleeves en handgrepen;
  • voor preoperatieve handdesinfectie zie richtlijn hand hygiëne;
  • steriel water of een steriele fysiologisch zoutoplossing te gebruiken als  koeling voor roterend instrumentarium en voor het (na)spoelen van het  wondgebied.

Bij categorie CH - 2 chirurgische ingrepen in de mondholte met schoon werktablet:

 • creëer een schoon werkveld door:
  • operateur en assistent schone werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen (mondmasker en beschermingsbril) te laten dragen;
  • gesteriliseerd instrumentarium en materialen uit te leggen op een schoon werktablet.