facebook

Afval verwerken en afvoeren

Hier krijg je inzicht in het beleid rond de afvoer en verwerking van afval.

Aanbevelingen

Niet-industrieel bedrijfsafval

 • scheid het gewone afval zo veel mogelijk bij de bron;
 • scheid de afvalstoffen alleen indien dit niet leidt tot een toename van de veiligheidsrisico’s voor patiënten, praktijkmedewerkers en inzamelaars van het afval;
 • bied het gewone afval aan als huishoudelijk afval aan de vuilophaaldienst of sluit een contract met een inzamelaar van bedrijfsafval.

Afval van gezondheidszorg bij mens

 • Met bloed vermengd afval:
  • verpak met bloed verontreinigd materiaal in een stevige plastic zak alvorens dit bij het overige huishoudelijk afval te deponeren;
  • doe de met bloed gecontamineerde anesthesiecarpule in de naaldcontainer.
 • Met bloed vermengde spoelvloeistof:
  • voer spoelvloeistof af via een gesloten systeem direct naar het riool.
 • Klein gevaarlijk afval (KGA)
  • bied volle naaldcontainers, restanten van toxische chemische stoffen, de inhoud van zeefjes van de afzuigunit, resten uit de amalgaamafscheider aan als klein gevaarlijk afval.

Bekijk de aanbevelingen uit de richtlijn Infectiepreventie over het afvoeren van afval (pdf)