Filters

Visitatie

Met KNMT-Praktijkvisitatie voor de mondzorg kunt u op een vertrouwde en veilige manier reflecteren op het zorgverleningsproces.

 • Weet u waar u staat met de zorgverlening in uw praktijk?
 • Bent u zeker van de door u geleverde kwaliteit?
 • Weet u welke onderwerpen het eerst aandacht vragen?

Een inspirerende intercollegiale doorlichting geeft u een goed beeld van uw praktijk. U weet wat u kunt doen om van goed, beter te maken. U voldoet bovendien aan één van de registratie-eisen van het KRT. De resultaten van de KNMT (Praktijk)visitatie voor de mondzorg zijn strikt vertrouwelijk en alleen beschikbaar voor de gevisiteerde praktijk. Deelname aan visitatie kan een goede voorbereiding zijn om uw praktijk in een later stadium te laten certificeren.

KRT en KRM punten

Voor het doorlopen van het visitatietraject ontvangen tandartsen KRT- en mondhygienisten KRM-punten. Bovendien ontvangen visiteurs voor de visitatie KRT-punten (of in het geval van mondhygiënisten KRM-punten). Voor een inschrijving in het KRT is deelname aan visitatie één van de normen. U moet deze dan eens in de vijf jaar laten uitvoeren. Aan de uitkomsten van de visitatie verbindt het KRT vooralsnog geen consequenties.

KRT punten KRM punten
12 punten voor het doorlopen van visitatie 8 punten voor het doorlopen van visitatie
6 punten voor mee gaan op visitatie 4 punten voor mee gaan op visitatie

 

Verschillende mogelijkheden voor visitatie

Voor de uitvoering van visitatie heeft u diverse mogelijkheden. U kunt kiezen uit

Praktijkvisitatie voor tandartsen

Praktijkvisitatie voor de mondzorg is gericht op de praktijk. Wanneer een praktijk deelneemt aan visitatie, kunnen alle in de praktijk werkzame tandartsen meedoen. Ieder van hen mag de coördinerende rol vervullen en de visitatie in een andere praktijk op zich nemen.

De door KNMT opgeleide collega-tandartsen voeren als hoofdvisiteur de Praktijkvisitatie voor de mondzorg uit. Zij doen dit samen met een collega wiens eigen praktijk is aangemeld voor visitatie. Echte professionals dus, met wie u tijdens de visitatie dieper op vak-issues in kunt gaan, en die u praktische oplossingen geven om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Dit maakt visitatie via de KNMT voor de beroepsgroep een vertrouwd, inspirerend, stimulerend, veilig, professioneel en geaccepteerd toetsingsinstrument voor de praktijkvoering.

Kosten

De kosten van deelname aan Praktijkvisitatie voor de mondzorg zijn:

 • Praktijkvisitatie met 1 tandarts € 900
 • Prijs per extra deelnemende tandarts € 200
 • Bij de prijs is inbegrepen dat een van de tandartsen als visiteur optreedt bij een andere praktijk
 • U kunt ook besluiten om uw plek te laten invullen door een visiteur van de KNMT. In dat geval brengen wij u additioneel, per visitatie, € 500 (per tandarts) in rekening
 • Alle prijzen zijn excl. 21% btw

Weten of visitatie iets voor u is?

Mocht u denken over deelname aan Praktijkvisitatie voor de mondzorg, maar bent u nog niet zeker? Doe dan de test om te zien waar u staat.

Deze test is vertrouwelijk en behandelt alle onderwerpen die bij visitatie aan de orde komen. Op deze manier krijgt u inzicht in de verschillende onderdelen van het visitatieproces, ziet u waar u met uw praktijk staat en kunt u beoordelen of visitatie iets voor u is. 

Aanmelden voor praktijkvisitatie

Praktijkvisitatie voor tandartsen en mondhygiënisten

De visitatie van mondhygiënisten wordt uitgevoerd door collega-mondhygiënisten . Zij zijn opgeleid tot hoofdvisiteur. Deze opleiding wordt verzorgd door KNMT en NVM-mondhygiënisten gezamenlijk.

De door KNMT of NVM-mondhygiënisten opgeleide collega-tandartsen voeren als hoofdvisiteur de Praktijkvisitatie voor de mondzorg uit. Zij doen dit samen met een collega wiens eigen praktijk is aangemeld voor visitatie. Echte professionals dus, met wie u tijdens de visitatie dieper op vak-issues in kunt gaan, en die u praktische oplossingen geven om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Dit maakt visitatie via de KNMT voor de beroepsgroep een vertrouwd, inspirerend, stimulerend, veilig, professioneel en geaccepteerd toetsingsinstrument voor de praktijkvoering.

Kosten

De kosten van deelname aan Praktijkvisitatie voor de mondzorg zijn:

 • Praktijkvisitatie met 1 tandarts of mondhygiënist € 900
 • Prijs per extra deelnemende tandarts € 200
 • Prijs per extra deelnemende mondhygiënist € 150
 • Niet-leden van de NVM betalen € 150 extra
 • Bij de prijs is inbegrepen dat een van de tandartsen of mondhygiënisten als visiteur optreedt bij een andere praktijk
 • U kunt ook besluiten om uw plek te laten invullen door een visiteur van de KNMT of NVM. In dat geval brengen wij u additioneel, per visitatie, € 500 (per tandarts) of € 350 (per mondhygiënist) in rekening
 • Alle prijzen zijn excl. 21% btw

Weten of visitatie iets voor u is?

Mocht u denken over deelname aan Praktijkvisitatie voor de mondzorg, maar bent u nog niet zeker? Doe dan de test om te zien waar u staat.

Deze test is vertrouwelijk en behandelt alle onderwerpen die bij visitatie aan de orde komen. Op deze manier krijgt u inzicht in de verschillende onderdelen van het visitatieproces, ziet u waar u met uw praktijk staat en kunt u beoordelen of visitatie iets voor u is. 

Aanmelden voor praktijkvisitatie

Individuele visitatie voor zzp-tandartsen en tandartsen in loondienst

Met individuele visitatie voor zzp'ers en tandartsen in loondienst kunnen tandartsen op een vertrouwde en veilige manier reflecteren op het zorgverleningsproces. De tandarts wordt in een van de praktijken waar hij werkzaam is bezocht door de visitatiecommissie. De visitatie richt zich op de behandelkamer en het persoonlijk handelen van de tandarts.

Kosten individuele visitatie

De kosten van deelname aan individuele visitatie zijn:

 • € 600 per tandarts
 • Bij de prijs is inbegrepen dat u als collega-visiteur eenmalig optreedt bij een andere visitatie
 • U kunt ook besluiten om uw plek te laten invullen door een visiteur van de KNMT. In dat geval brengen wij u additioneel, per visitatie, € 500 (per tandarts) in rekening
 • Alle prijzen zijn excl. 21% btw

Aanmelden voor individuele visitatie

NVTS visitatiemodule

Visitatie is een voorwaarde voor accreditatie bij de NVTS. In nauwe samenwerking tussen NVTS en KNMT is de extra module NVTS tot stand gekomen én opgenomen in praktijkvisitatie en individuele visitatie. Als u kosteloos gebruik wilt maken van deze aanvullende NVTS module tijdens individuele of praktijkvisitatie, geef dit dan aan ons door bij uw aanmelding. Dan wordt u gevisiteerd door collega's uit de NVTS.
U kunt de NVTS-module ook los afnemen. Dit gaat dan niet via de KNMT, maar vraagt u direct aan bij NVTS.

IQual visitatie

Met IQual-visitatie kunnen leden van IQual-groepen elkaars praktijken visiteren. 2 groepsleden bezoeken een praktijk, lopen deze na aan de hand van de standaard-vragenlijst en rapporteren vervolgens aan de praktijkeigenaar.

Een door de KNMT opgeleide hoofdvisiteur begeleidt de IQual-visitatie op afstand. De hoofdvisiteur is alleen aanwezig bij de start- en de evaluatiebijeenkomst. De rest van het proces voeren de IQual-deelnemers zelfstandig uit.

Meer informatie en aanmelden voor IQual visitatie

 

Aanmelden voor praktijkvisitatie

Aanmelden voor individuele visitatie

Vragen en contact

Heeft u nog vragen? Stel ze via visitatie@knmt.nl of neem contact op met NVM-mondhygienisten.

Total votes: 106