facebook

Klacht over collega-tandarts

Ben je ontevreden over een collega?

Het kan voorkomen dat je het gedrag van een collega KNMT-lid als lastig ervaart, waardoor de onderlinge verhouding verstoord raakt en er zelfs een conflict ontstaat. In eerste instantie raden wij je aan om dan met deze collega het gesprek aan te gaan en samen te zoeken naar een oplossing voor de ontstane situatie. Soms lukt het echter niet om samen tot een bevredigende oplossing te komen. In dat geval is er een mogelijkheid om een klacht over de betreffende collega bij de Commissie Intern Tuchtrecht (CIT) in te dienen.

Wat doet de Commissie Intern Tuchtrecht?

Op basis van het tuchtreglement (pdf) behandelt de CIT een klacht van een KNMT-lid over een ander lid. Het doel hiervan is om misdragingen van het betreffende lid te corrigeren en waar mogelijk de collegiale verhoudingen te herstellen.  De commissie doet een uitspraak over de klacht of probeert tot een schikking te komen tussen de betreffende leden.

De CIT doet ook uitspraak over KNMT-lidmaatschap

Daarnaast behandelt de CIT ook zaken die te maken hebben met het toelaten, opzeggen en categoriseren van het lidmaatschap van de KNMT. Dit staat verder beschreven in artikel 14 t/m 17 van het tuchtreglement.

Wie zitten er in de CIT?

De volgende personen maken deel uit van de CIT:

 • Voorzitter: mr. A.R.O. Mooy
 • Plaatsvervangend voorzitter: mr. J.O. Zuurmond
 • Tandarts-leden: drs. G.J.C.M. Martens en drs. J.H.M. Wösten
 • Tandarts lid plaatsvervangend: drs. I.H.J. Reuser
 • Specialist leden: mw. drs. M. Henneberke (orthodontist) en dr. G.J. van Beek (MKA-chirurg)
 • Specialist leden plaatsvervangend: dr. A.C. Jongsma (orthodontist) en drs. F.S. Kroon (MKA-chirurg)
 • Secretaris: mw. mr. S.A. Visser

De CIT houdt zitting met één rechtsgeleerde voorzitter en twee beroepsinhoudelijke leden waarvan – indien nodig – één tandarts-specialist.

Hoe dien je een klacht in bij de CIT?

Een klacht over een collega moet je schriftelijk indienen bij de CIT. In de brief moet het volgende zijn opgenomen (zie artikel 10 van het tuchtreglement):

 1. een duidelijke omschrijving van de klacht;
 2. de volledige naam van de aangeklaagde;
 3. jouw volledige naam en adres;
 4. jouw hoedanigheid (relatie van klager tot aangeklaagde).

Je stuurt je klacht naar het volgende adres: KNMT t.a.v. Commissie Intern Tuchtrecht (CIT) Postbus 4141 3502 HC Utrecht of cit@knmt.nl.

Verjaring

Het kan zijn dat je klacht verjaard is. In artikel 9.1 van het tuchtreglement staat beschreven wanneer dit het geval is.

Zijn er kosten verbonden aan een procedure via de CIT?

Er zijn geen kosten verbonden aan een procedure via de CIT, behalve de kosten die je maakt voor rechtsbijstand, reis- en verblijfkosten, etcetera.

Wanneer volgt de uitspraak?

In het algemeen volgt de uitspraak van de CIT vier maanden na het indienen van de klacht, behalve als er sprake is van bijzondere omstandigheden. Als de zittingsdatum is uitgesteld, dan volgt de uitspraak uiterlijk zes weken na de zittingsdatum. 

Heb je vragen over de procedure bij de CIT?

Heb je na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen over de procedure? Dan kun je contact opnemen met het secretariaat van de CIT, per e-mail via cit@knmt.nl.