Mondzorg onder dwang

Tandartsen die werken met mensen met een verstandelijke beperking of met een psychogeriatrische aandoening zoals dementie, hebben sinds 1 januari 2020 te maken met de Wet zorg en dwang (Wzd). Deze wet regelt onvrijwillige zorg en opnames en heeft de Wet Bopz (Bijzondere opnames psychiatrische ziekenhuizen) vervangen.

Wat houdt de wet in?

Uitgangspunt van de Wzd is dat onvrijwillige zorg niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan. Onder meer wordt beschreven wanneer er sprake is van onvrijwillige zorg en hoe een besluit tot onvrijwillige zorg genomen dient te worden. Mensen die hun wil niet meer kunnen uiten worden beter beschermd door de nieuwe wet.

Op welke cliënten richt de wet zich?

  1. Cliënten met een Wlz-indicatie met grondslag verstandelijke beperking en/of psychogeriatrische aandoening, die vanwege hun verstandelijke beperking en/of psychogeriatrische aandoening zijn aangewezen op zorg.

  2. Cliënten die in het bezit zijn van een schriftelijke verklaring van een ter zake kundige arts waaruit blijkt dat cliënt een vergelijkbaar regieverlies heeft en behoefte heeft aan zorg. Dit kan zorg zijn vanuit de Wmo, Jeugdwet of Zorgverzekeringswet.

Welke tandartsen krijgen ermee te maken?

De nieuwe wet is met name van invloed op het werk van gedifferentieerde tandartsen, zoals tandartsen Gehandicaptenzorg en tandartsen Geriatrie, die in een instelling of in hun eigen praktijk werken met patiënten met een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg). Daarnaast is er ook een groep algemeen practici die met de wet te maken krijgt.

Hoe werkt de Wet zorg en dwang?

Het uitgangspunt van de Wzd is: Nee, tenzij… Dit betekent dat alleen onvrijwillige zorg mag worden verricht tenzij het echt niet anders kan! Om hiertoe te besluiten moet eerst het stappenplan Wzd worden doorlopen. Dit moet duidelijkheid geven over wat wel of niet is geoorloofd tijdens de behandeling.  

Ga naar het stappenplan (pdf)

KNMT-presentatie 'De Wet zorg en dwang, ook voor de tandarts van belang?'

Tijdens een speciale thema-avond heeft de KNMT een presentatie gehouden en werd aan de hand van casuïstiek het stappenplan Wzd behandeld. Ook is doorgenomen wat je als tandarts kunt doen om gedwongen zorg te voorkomen én zijn er vragen gesteld aan enkele deskundigen.

Bekijk de KNMT-presentatie 'De Wet zorg en dwang, ook voor de tandarts van belang?!' (pdf)

Factsheet WGBO en Wzd (pdf)

Brochure Wzd (pdf)

www.dwangindezorg.nl

Steffie legt de Wzd uit

De nieuwe Wet zorg en dwang is best ingewikkeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Steffie – een online uitleg-tool voor mensen met een verstandelijke beperking - heeft daarom een animatiefilmpje en een spel gemaakt dat daarbij kan helpen.

Bekijk het animatiefilmpje waarin Steffie de Wzd uitlegt

Wil je het spel een keer (laten) spelen op een woon- of zorglocatie? Stuur dan een mail aan info@zorgstemvertrouwenspersonen.nl of bel 088-6781000.

Steffie legt de Wet zorg en dwang uit