Waarmee houd je rekening bij patiënten die aan de ramadan meedoen? 10 tips en adviezen

Karel Gosselink
2 minuten
Image
ramadan
De ramadan gaat dit jaar op 10 maart van start. Tijdens deze periode – die duurt tot 10 april - worden moslims geacht om van het eerste licht (voor zonsopgang) tot zonsondergang geen eten en drinken te nuttigen. De ramadan kan van invloed zijn op het tandartsbezoek, de tandartsbehandelingen en de mondhygiëne. Deze 10 tips en adviezen kunnen je goed helpen om te gaan met patiënten in de praktijk die aan de ramadan meedoen.
  1. Onder meer chronisch zieken, zwangere vrouwen, jonge kinderen en sommige ouderen – bij gevaar voor hun gezondheid - zijn vrijgesteld van de ramadanverplichtingen. Zij kunnen - net als alle patiënten - behandeld worden in de mondzorgpraktijken.
  2. Vrijwel alle tandheelkundige behandelingen kunnen in de ramadanperiode worden uitgevoerd, indien er geen (vloei)stoffen of water worden ingeslikt als gevolg van de behandeling. Houd er rekening mee dat de patiënt vaker vraagt om te spugen en de mond te spoelen.
  3. Sommige behandelingen vereisen geen spoed en kunnen eventueel - als de patiënt dit prettiger vindt - uitgesteld worden tot na de ramadan. Overleg dit met de patiënt.
  4. Gebruik voor de mondhygiëne en de gebitsreiniging geen middel met een smaakje, zoals mint.
  5. De gebruikelijke mondhygiëne – waaronder poetsen, stokeren, flossen, rageren en spoelen - kan tijdens de ramadan gewoon worden uitgevoerd, mits er geen (vloei)stoffen of water worden doorgeslikt. Vaak wordt het tandenpoetsen beperkt tot bijvoorbeeld alleen bij het opstaan.
  6. Tijdens de ramadan mogen geen medicijnen worden ingenomen tussen zonsopgang en zonsondergang. Houd hier rekening mee. Schrijf bijvoorbeeld tweemaal daags in plaats van driemaal daags medicijnen voor. Overleg desnoods met de apotheker. Alleen bij heftige pijn mag de patiënt het vasten onderbreken om medicijnen te nemen. 
  7. Sommige moslims zien verdoving ook als medicatie. Zij zullen daarom geen verdoving willen of de behandeling willen uitstellen. Bespreek de mogelijkheden met de patiënt.
  8. Aan begin van de ramadan komen vaak hoofdpijn, misselijkheidsklachten of een algemeen gevoel van onbehagen voor. Houd hier rekening mee tijdens een behandeling.
  9. Door het vasten kan iemand een slechte adem of halitose ontwikkelen. Het advies aan een patiënt kan dan zijn om de tong te schrapen en de gebruikelijke mondhygiëne te plegen.
  10. Tijdens de ramadan grijpen sommigen sneller naar suikerrijk voedsel. Dit verhoogt de kans op cariës. Adviseer patiënten goed op te letten met zoetig eten en te kiezen voor een paar eetmomenten in de avond in plaats van meerdere en langere eetmomenten.