Veel kritiek op wetsvoorstel zzp-wetgeving

Karel Gosselink
2 minuten
Image
kritiek
Vrijdag 10 november sloot de internetconsultatie over het wetsvoorstel Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (Wet Vbar). Er waren meer dan 1.100 reacties, zowel van boze zzp’ers als van werkgevers- en zzp-organisaties. De KNMT reageerde eveneens.

Zorgen over vervallen van waarneem-optie 

De KNMT reageerde samen met de LHV, FMS en VvAA op het wetsvoorstel Vbar. Deze reactie is direct gedeeld met de ambtelijke werkgroep die met het wetsvoorstel is belast.  De 4 beroepsorganisaties uiten hierin hun zorgen over de effecten van de wet op de beschikbare menskracht, het vervallen van de optie waarnemen, extra kosten voor externe inhuur en de continuïteit van zorg.

Specifieke inbreng van KNMT

Hiernaast heeft de KNMT nog specifieke aandachtspunten voor de mondzorg ingebracht in de internetconsultatie. Hierin wordt benadrukt dat er geen sprake zou moeten zijn van een arbeidsovereenkomst bij het zelfstandig en voor eigen rekening en risico uitoefenen van het beroep van tandarts of tandarts-specialist in een zorgorganisatie van een opdrachtgever. 

Weinig steun vanuit werkgeversorganisaties

Hoewel verantwoordelijk minister Van Gennip tijdens het laatste arbeidsmarktdebat stellig van mening was dat haar plannen gedragen werden door zowel de werkgeversorganisaties als de vakbonden, blijkt dit echter niet het geval. Uit de reacties van VNO-NCW, MKB-Nederland, AWVN en LTO blijkt dat zij vinden dat de in het voorstel opgenomen criteria ‘werkinhoudelijke aansturing’ en (met name) ‘inbedding in de organisatie’ voor extra onduidelijkheid zullen zorgen in plaats van de gewenste duidelijkheid over de aard van de arbeidsrelatie. Een brede coalitie van uitzenders, detacheerders, interim-managers en zzp-organisaties noemt met name het inbeddingscriterium onwerkbaar. Aanvullend noemen de arbeidsrechtjuristen en de Nederlandse orde van advocaten dat de wijze waarop de criteria ‘werkinhoudelijke aansturing, inbedding en de contra-indicatie ondernemerschap’ buiten de wet om door de minister worden gewogen, principieel onjuist. 

Al deze kritische opmerkingen zijn ook onderdeel van onze reactie. 

Vakbonden: terugdringen van werken als zzp’er

Met zoveel kritiek zou je denken dat het voorstel direct wordt ingetrokken, maar de vakbonden en veel politieke partijen zijn voorstander van het terugdringen van werken als zzp’er en de verplichting om in loondienst te werken. Verder zijn vrijwel alle partijen voorstander van het onderdeel rechtsvermoeden in het wetsvoorstel, wat betekent dat een werkende met een relatief laag uurtarief een beroep kan doen op het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Hierin kan ook de KNMT zich vinden. 

Hoe gaat het nu verder? 

De reacties op de internetconsultatie kunnen leiden tot een herziening van het standpunt van de minister en tot intrekking van het wetsvoorstel. Het voorstel komt aan de orde in het eerste overleg met de woordvoerders Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de partijen in de nieuwe Tweede Kamer op 25 januari 2024, tenzij er dan al een nieuwe regering is geformeerd. Is er steun in de nieuwe Tweede Kamer voor het voorstel, dan kan het wetgevingsproces verder gaan, met invoering van de nieuwe regels op zijn vroegst op 1 juli 2025.