facebook

Vanaf 1 juli: geboorteverlof naar maximaal 6 weken

h.scholten@knmt.nl
2 minuten
Vader met baby
Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners 1 tot 5 weken extra geboorteverlof opnemen. Nu is dat nog 1 week. De eerste week geboorteverlof wordt het salaris doorbetaald door de werkgever, de volgende weken krijgt een werknemer een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van hun dagloon.

Tandartsen, mondhygiënisten of assistenten die in loondienst werken en van wie de partner bevalt, hebben al recht op geboorteverlof (ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof of partnerverlof genoemd) van één keer het aantal werkuren per week. Werkt iemand bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijgt hij of zij 30 uur verlof: 5 x 6 werkuren.

Deze eerste week wordt het volledige salaris doorbetaald door de werkgever. De werknemer kan de geboorteverlofdagen naar eigen inzicht opnemen, als het maar binnen 4 weken na de geboorte van het kind is. Een werkgever mag geen voorwaarden stellen aan de opname van dit verlof.

Als het kind op of ná 1 juli 2020 geboren wordt, kan een werknemer vervolgens kiezen voor 1 tot en met 5 weken aanvullend geboorteverlof. Ook voor dit verlof is de arbeidsduur per week het uitgangspunt. Wie 4 dagen per week werkt, heeft recht op maximaal 5 maal 4 dagen aanvullend geboorteverlof. Het verlof moet in hele weken worden aangevraagd.

Werknemers krijgen tijdens die maximaal 5 weken een uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon (tot maximaal 70% van het maximumdagloon) van het UWV. De werknemer moet deze verlofweken opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Voorwaarde is wel dat een werknemer eerst het ‘gewone’ geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week opneemt. 

Bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang mag de werkgever in overleg met de medewerker tot 2 weken van tevoren de verlofdagen anders inplannen. Het aanvullende geboorteverlof zelf mag niet geweigerd worden, maar wel de periode van opnemen van het verlof.

Hoe werkt het?

  • Werknemers vragen aanvullend geboorteverlof aan; minimaal 4 weken voor ze dit verlof willen laten ingaan. Kan dat niet, bijvoorbeeld vanwege vroeggeboorte, dan geldt: zo snel mogelijk aanvragen.
  • Werknemer vermeldt bij het aanvragen per wanneer hij of zij het verlof wil opnemen (moet in elk geval ná het geboorteverlof van 1 week zijn)
  • Werknemer vermeldt hoeveel hele weken hij/zij verlof wil aanvragen: 1 t/m 5 weken.
  • Werknemer vermeldt over hoeveel weken hij/zij dit verlof wil uitspreiden. Bijvoorbeeld: 2 weken aanvullend geboorteverlof nemen en deze 10 werkdagen over 10 weken verspreiden.
  • Werkgevers vragen vervolgens voor hun werknemer bij het UWV een uitkering voor de verlofperiode aan.

Meer informatie: alles over geboorteverlof bij het UWV