facebook

Terug van vakantie: wat is veranderd qua wet- en regelgeving?

Karel Gosselink
2 minuten
Image
Back to work
Tijdens de zomerperiode zijn er nieuwe wetten en regels in werking getreden. We zetten ze hier op een rijtje, zodat je na je vakantie weer goed op de hoogte bent.

Fundamentele wijziging van het pensioenstelsel

Op 1 juli is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in werking getreden. Deze wet is een fundamentele herziening van het pensioenstelsel om de pensioenopbouw transparanter, persoonlijker en koopkrachtiger te maken. Pensioenfondsen hebben tot uiterlijk 1 januari 2028 de tijd om over te gaan naar het nieuwe stelsel.

Wijziging in Regeling procesgang eerste en tweede jaar bij re-integratie

Werkgevers en werknemers dienen in re-integratiestukken - zoals het plan van aanpak en de eerstejaarsevaluatie - vanaf 1 juli hun visie op de re-integratie te geven. 

Doorbetaling bij ziekte van werkende AOW-ers verkort naar 6 weken

De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd wijzigt: het overgangsrecht voor werknemers die na hun AOW werken verdwijnt. Dit betekent dat de loondoorbetaling tijdens ziekte voor werknemers met een AOW wordt verkort van 13 naar maximaal 6 weken. Ook het opzegverbod tijdens ziekte wordt van 13 naar 6 weken verkort. Dit geldt voor alle AOW-gerechtigde werknemers die op of na 1 juli 2023 ziek worden.

Verhoging wettelijk minimumloon en dagloon

Het wettelijk bruto minimumloon is per 1 juli 2023 verhoogd met 3,13% naar € 1.995,00 per maand. Het bruto maximum dagloon wordt eveneens met 3.13% verhoogd naar € 264,57.

Wet digitale overheid om veilig en betrouwbaar in te loggen

De Wet digitale overheid (Wdo) is op 1 juli (gefaseerd) in werking getreden. De Wdo heeft als doel om het veilig en betrouwbaar inloggen bij publieke dienstverleners mogelijk te maken. Hiervoor moeten burgers en bedrijven over publieke én private elektronische identificatiemiddelen (eID's) beschikken. De Wdo zal ook gaan gelden voor (mond)zorgorganisaties, die werken met digitale toepassingen waarbij patiënten moeten inloggen. De komende 3 jaar wordt de wet ingevoerd.

Eenduidige elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Vanaf 1 juli is de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) van kracht. Deze wet moet ervoor gaan zorgen dat gegevens in de (mond)zorg - waaronder medicatiegegevens - op een eenduidige wijze en via een elektronisch infrastructuur worden uitgewisseld. Het gaat om een zogenoemde kaderwet, die de komende jaren verder wordt ingevuld en ingevoerd.

STAP-budget is terug en nog 2 keer aan te vragen

Het STAP-budget is in aangepaste vorm weer beschikbaar. Maandag 18 september start een nieuwe ronde om met subsidie opleidingen en trainingen uit een scholingsregister aan te vragen. Op 15 november is er nog 1 laatste ronde in 2023.

Nog niet veranderd, maar aanstaande per 2024

Mondzorgpraktijken die werken met modelovereenkomsten van opdracht op basis van vrije vervanging (geen KNMT contract), moeten er rekening mee houden dat deze vanaf 1 januari 2024 komen te vervallen. Dit volgt uit het oordeel van de Hoge Raad in het zogenoemde Deliveroo-arrest.