Rapport ABN AMRO bevestigt: toegankelijkheid mondzorg door menskrachttekort onder druk

Evert Berkel
1 minuut
Image
tekort
De toegankelijkheid van de mondzorg staat door vergrijzing en personeelstekorten onder druk. Dat stelt ABN AMRO in haar rapport Mondzorg in beeld 2024. De bank bevestigt hiermee een toekomstbeeld waarvoor de KNMT al jaren waarschuwt.

Volgens de bank hebben steeds meer mondzorgpraktijken moeite om gekwalificeerd personeel te vinden. Voorts krijgen ze vooral door vergrijzing te maken met zowel een veranderende zorgvraag als een hoge uitstroom van tandartsen. 

Instroom nieuwe tandartsen slechts driekwart van de uitstroom

De komende 7 jaar gaat volgens ABN AMRO ongeveer 1 op de 5 tandartsen met pensioen, terwijl de jaarlijkse instroom van nieuwe tandartsen slechts driekwart van de uitstroom bedraagt. Hierdoor kunnen praktijken geen opvolger vinden. Tegelijkertijd stijgt volgens de bank de vraag naar complexe mondzorg flink. 

Op ABNAMRO.nl: Brancherapport Mondzorg in beeld 2024

Politiek moet adviezen Capaciteitsorgaan ter harte nemen

De KNMT waarschuwt er al jaren voor dat de kwaliteit en toegankelijkheid van de mondzorg door een tekort aan tandartsen en praktijkmedewerkers steeds verder onder druk komen te staan. We pleiten er daarom voor dat de politiek de adviezen van het Capaciteitsorgaan ter harte neemt en instemt met een uitbreiding van de capaciteit van de opleidingen Tandheelkunde. 

KNMT-campagne ‘Tandartsassistent, iets voor jou?'

Om het tekort aan praktijkmedewerkers tegen te gaan, is de KNMT in 2022 gestart met de beroepskeuzecampagne ‘Tandartsassistent, iets voor jou?' Hiermee wil de KNMT scholieren en zij-instromers stimuleren om te kiezen voor een baan in de mondzorg.

Campagnewebsite Tandarts-assistent.nl