Personeelszaken: wat er verandert in 2024

Karel Gosselink
2 minuten
Image
personeel-praktijk
Wat verandert er in wetten en regels op het terrein van personeelszaken in 2024? We zetten het voor je op een rij.

Invoering wettelijk minimumuurloon 

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) wordt gewijzigd. In de WML is vanaf 1 januari 2024 vastgelegd dat uit moet worden gegaan van een minimumuurloon in plaats van een minimumloon per maand. Het minimumuurloon bedraagt € 13,27 bruto per uur en geldt ongeacht het aantal te werken uren per week. Werkgevers doen er goed aan te controleren of zij personeel hebben dat door de wijziging onder het minimumuurloon komen. Is dit het geval, dan is aanpassing van het loon nodig.

Klokkenluidersregeling bij grote werkgevers

Per 17 december 2023 dienen werkgevers die tussen de 50 en 249 werknemers hebben een (aangepaste) klokkenluidersregeling te hebben op grond van de Wet bescherming klokkenluiders.

STAP-budget vervallen 

Per 1 januari 2024 wordt het STAP-budget afgeschaft. Werkenden en werkzoekenden konden via deze regeling € 1.000,- voor het scholing en ontwikkeling aanvragen. Demissionair minister van SZW, Karien van Gennip, heeft plannen voor een nieuwe regeling, maar het is nog niet duidelijk of deze regeling wordt ingevoerd.

30%-regeling buitenlandse tandarts afgebouwd

De 30%-regeling wordt vanaf 2024 versoberd. Dankzij die regeling heeft een in het buitenland geworven tandarts-medewerker belastingtechnisch voordeel over zijn inkomen. Voor nieuwe inkomende werknemers gaat een aflopende staffel voor de forfaitaire vergoeding van kosten gelden: de eerste 20 maanden 30%, de tweede 20 maanden 20% en de derde 20 maanden 10% van het inkomen. 

Onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd naar € 0,23 per kilometer

De onbelaste reiskostenvergoeding wordt per 1 januari 2024 verhoogd van € 0,21 naar €0,23 per kilometer. Het staat een werkgever vrij de onbelaste vergoeding mee te verhogen.

OV-kaart vrijgesteld van loonheffing

Per 1 januari 2024 wordt het verstrekken of vergoeden van een OV-kaart vrijgesteld van loonheffing. Voorwaarde is dat de werknemer die gebruikmaakt van een OV-kaart er zakelijk gebruik van maakt. Door deze wijziging wordt de administratie van de werkgever vereenvoudigd.

AWf-premie blijft in 2024 gelijk

Het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) financiert de WW-uitkeringen van werkgevers. Als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) zijn er sinds 2020 twee premietarieven binnen het AWf: een laag tarief voor vaste dienstverbanden en een hoog tarief voor flexibele dienstverbanden. Het lage tarief wordt voor 2024 vastgesteld op 2,64 procent en het hoge tarief op 7,64 procent. Dit is gelijk aan 2023. Gemiddeld betalen werkgevers daarmee een Awf-premie van 3,89 procent.

Overzicht sociale premies 2024

Personeelszaken op maat met het Handboek Arbeidsvoorwaarden

Het Handboek Arbeidsvoorwaarden helpt je bij het regelen van je personeelszaken. Het handboek is een model met zowel ‘keuzes’ als ‘opties’. Aan de hand hiervan stel je een eigen, ‘op maat gemaakte’ arbeidsvoorwaarden op voor je praktijk. De elders op deze pagina beschreven wijzigingen in wetten en regels zijn niet van invloed op het model zelf. Je hoeft je eigen handboek daarom desgewenst alleen aan te passen aan actuele cijfers, zoals minimumlonen of reiskostenvergoedingen, of aan te vullen met nieuwe/aangepaste regels, als je bijvoorbeeld een ov-kaart zou willen gaan vergoeden.