facebook

Pensioenfonds Zorg en Welzijn verhoogt pensioenpremie

h.scholten@knmt.nl
1 minuut
Met pensioen
Het pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) verhoogt in 2021 de pensioenpremie met 1,5%. In 2022 stijgt de premie nog eens met 0.8%. De verhogingen zijn nodig vanwege de financiële situatie van het pensioenfonds. Daarnaast houdt het pensioenfonds er sterk rekening mee de pensioenen per 2021 te moeten verlagen. 

De lage rente waar het pensioenfonds mee moet rekenen, zorgt ervoor dat de financiële positie niet goed is. Gezien de huidige economische omstandigheden verwacht men bovendien op de lange termijn een lager rendement te halen dan waar men vanuit ging.

Premieverhoging in twee stappen

Per 1 januari 2021 verhoogt PFZW daarom de premie met 1,5% naar 25%.  Per 1 januari 2022 wordt de premie met 0,8% verhoogd naar 25,8%. Het opbouwpercentage blijft gelijk, evenals de premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen.

Deze premieverhogingen leiden ertoe dat praktijkhouders en medewerkers in 2021 en 2022 meer premie moeten afdragen aan het pensioenfonds. In de mondzorg bedraagt het werknemersdeel van de pensioenpremie 57,5% en het werkgeversdeel 42,5%.

Pensioenen mogelijk verlaagd 

Het pensioenfonds houdt er ook sterk rekening mee dat de pensioenen in 2021 moeten worden verlaagd. Dit is nog niet zeker, omdat dit afhangt van de dekkingsgraad op 31 december. Indien de pensioenen moeten worden verlaagd, moeten ook gepensioneerden inleveren. Begin 2021 maakt PFZW bekend of dit al dan niet het geval zal zijn.

Tandartsassistenten(-plus) zijn verplicht aangesloten bij pensioenfonds PFZW.