Patiënt met geleidehond welkom bij tandarts

Karel Gosselink
1 minuut
Geleidehond
Uit onderzoek van KNGF Geleidehonden blijkt dat er nog steeds tandartspraktijken zijn die de toegang ontzeggen aan mensen met een geleidehond. Volgens de KNMT is dit onnodig, aangezien tandartsen altijd van de richtlijn infectiepreventie mogen afwijken in het belang van de patiënt.

Weigering bij tandartspraktijk

Ondanks dat wettelijk bepaald is dat een geleide- of assistentiehond (ook wel hulphond genoemd) altijd welkom moet zijn, komt uit recent onderzoek van KNGF Geleidehonden naar voren dat 40 procent van de geleidehondgebruikers in het afgelopen jaar ergens is geweigerd. Opvallend is dat een kwart van de respondenten aangeeft geweigerd te zijn bij een medische voorziening. In de helft van de gevallen ging het om een ziekenhuis en in 38 procent betrof het een tandartspraktijk.

Patiënt met assistentiehond op eind van de dag plannen

De KNMT stelt dat tandartsen altijd moeten bekijken hoe ze hun patiënten met een assistentiehond kunnen helpen in hun praktijk. Dat betekent dat er afgeweken kan worden van de richtlijn infectiepreventie als dat de zorg van de patiënt ten goede komt. Tandartsen kunnen patiënten met een hulphond aan het einde van de dag inplannen, zodat andere patiënten er geen last van hebben. En de praktijk kan dan daarna worden schoongemaakt.

Wat vindt u?

Wat vindt u? Geef uw mening in de poll: Laat u een hulphond toe tijdens de behandeling of niet?